Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Att visualisera utmaningar och visioner

24 maj 2016 11:30 till 13:00
Visual Arena, Lindholmspiren 3B, Göteborg
Hur ser en stad med självkörande bilar ut? Hur ser det ut när man planerar framtidens Göteborg? Hur gör man grundskolans kunskapskrav lätta att förstå? På lunchseminariet den 24 maj får du se exempel på hur det okända, utforskande och det abstrakta kan göras lättbegripligt med hjälp av visualisering av olika slag.

Anmäl dig här

Program

11.30 - 12.00 Lunchmingel

Vi bjuder på enklare lunch

12.00 - 13.00 Föredrag

Jan Forsberg, regissör och producent på Vingaland Film
- Utmaningar och möjligheter
Vingaland Film i Göteborg har producerat över 400 beställningsfilmer sedan 2009. Jan visar och berättar om hur man kan använda sig av filmer med olika utformning, innehåll, och användningsområde. 

Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret
- Visioner och planer
Göteborg står inför enorma utmaningar de närmaste 20 åren. En ny stad, Älvstaden, ska byggas längs älvstränderna och kollektivtrafiken ska kunna ta emot resande från en växande region på uppemot 1,5 miljoner invånare. Eric berättar om hur Stadsbyggnadskontoret använder modellering och visualisering för de planerade projekten.

Simon Österhof, projektledare och manusskribent på Soja
- Från abstrakt till lättbegripligt
Soja använder infografik och animation för att hjälpa organisationer att förklara svåra saker på ett enkelt sätt. Till exempel flödet i en gruva, vad demokrati är eller vad kunskapskraven i skolan innebär. Simon kommer bland annat berätta om hur man tillsammans med UR och högstadieelever producerade utbildningsfilmer som hjälper elever att förstå kunskapskraven.