Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fokusområden

Tillsammans accelererar vi innovation kring visualisering för att…

  • Förhöjda användarupplevelser genom djupare förståelse och känslointryck 
     - Användarupplevelser & lärande
  • Stärka utvecklingsförmågan för ett hållbart samhälle
    - Förändringsstöd
  • Öka förmågan att förstå, analysera och arbeta med data och information
    - Data och information

Välj fokusområden, bli en del av vårt nätverk

Digitaliseringen innebär stora utmaningar och spännande möjligheter. Omställning till digitalisering och ökande datamängder är grunden till att Visual Arena satsar på fokusområdet som ska bidra till ökad förmåga att förstå, analysera och arbeta med data

Hur kan visualisering stötta analys, utveckling och beslut på olika sätt? Industrin för produktutveckling, såsom bilindustrin, har välutvecklade visuella och virtuella stöd för att uppleva, analysera och utvärdera funktioner och estetik från idé till färdiga produkter och tjänster. Vi vill driva utvecklingsprojekt som förbättrar förutsättningar för stärkt innovationskraft för ett hållbart samhälle

Visual Arenas fokusområde förhöja upplevelser för djupare förståelse och känslointryck bottnar bland annat i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program (2018-2035) där man skriver ”satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation.” 

Vidare belyser “Genomlysning av kulturella och kreativa näringar inom mode, design, konsthantverk och arkitektur” (2018-04-20 3 Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen):
“Av genomlysningen framgår att sektorn kulturella och kreativa näringar får en allt större betydelse för samhället i stort och påverkar många andra sektorer. Den har betydelse i stadsutvecklingen och påverkar staden genom närvaron av kreativa verksamheter och deras inverkan på stadsmiljön och på medborgarna. Den har också betydelse för stadens attraktivitet, tillväxt och innovationsförmåga.”

Flera projekt och samarbeten som drivs av Visual Arena berör kultur, användarupplevelser och lärande och vi fortsätter satsa starkt på den här utvecklingen.