Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Digitalverkstan

Tillväxtverket har nu beviljat Visual Arena Lindholmen att genomföra projektet "Digitalverkstan - Visual Arena Young Design Thinking Lab" tillsammans med Interaktiva Institutet, Chalmers och SDN Lundby. Projektet vänder sig till unga vuxna (18-30 år) för att få dem intresserade av teknik.

Projektets syfte är att vidareutveckla mötesplatsen Lindholmen Science Park i allmänhet och Visual Arena i synnerhet, som en mötesplats för unga med intresse för innovation inomområdena IT, visualisering och spel. Detta ska ske genom en deltagarcentrerad, medskapande utvecklingsprocess tillsammans med bland annat gymnasieelever, studenter, samt unga forskare vid Chalmers, Interactive Institute och Göteborgs universitet.

Mötesplatsen ska förstärka förutsättningar för de unga i målgruppen att utveckla idéer som kan leda till nya företag och innovationer.

Lindholmen i Göteborg är idag en mycket expansiv miljö där ett stort antal innovativa företag finns representerade. Miljön omfattar också ett flertal utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. I området finns också andra initiativ såsom den blivande Makerspacemiljön Collaboratory och Gothenburg Film Studios. Projektet syftar till att föra samman alla dessa aktörer i en gemensam mötesplats med fokus på ungas kreativitet och skapande och ta till vara alla de synergieffekter som kan uppstå i mötet mellan företagande, formell utbildning och ungas initiativförmåga.

Projekttid: 2014-01-13 - 2014-10-31

Läs mer om projektet här