Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny unik möjlighet för virtuell stadsutveckling

Genom en ny satsning, Virtual Gothenburg Lab, skapas en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Virtual Gothenburg Lab är kopplad till stadens digitala tvilling, Virtuella Göteborg, och ger stöd åt Göteborgs Stads stadsutveckling vilket kan bidra till ökad förändringskraft.
Bild: Göteborgs Stad. "Digital tvilling - vision av Lindholmen år 2035".

geoforum_180514_2.jpg-Vi är glada och stolta över att vi har fått finansiering till Virtual Gothenburg Lab. Det ger oss möjlighet att skapa en testbädd för alla som vill ta del av vår digitala tvilling och skapa innovation och samhällsnytta genom att arbeta smartare utifrån stadens samlade information, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
 
Virtual Gothenburg Lab möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova och ett samlat engagemang från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Tillsammans med kompetenscentrum Digital Twin City Centre på Chalmers och arbetet med Virtuella Göteborg har Sverige nu möjlighet att bli världsledande inom området digitala tvillingar för städer. Satsningarna närmar sig samma område med olika perspektiv och skapar större nytta tillsammans.
 
Virtual Gothenburg Lab leds av Visual Arena vid Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad samt har en stark representation från näringsliv, akademi och regionala aktörer. Detta säkerställer en bred förankring kring hur en digital tvilling för en stad kan användas och utformas. 
 
lindholmen_asa_andblad_kopia_0.jpg– Satsningen skapar fantastiska möjligheter att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg inom stadsutveckling och för snabbare framsteg för ett digitalt, gränsöverskridande arbetssätt, säger Åsa Andblad, projektledare för förberedelseprojektet och ansökan samt kreativ ledare på Visual Arena vid Lindholmen Science Park.

Fakta

Virtual Gothenburg Lab - Projektparter
Göteborgs Stad (Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten, Social Resursförvaltning, Konsument och Medborgarservice, Intraservice), Lindholmen Science Park, Visual Arena, AI Innovation of Sweden, Business Region Göteborg, Göteborgs Regionen, Universeum, RISE Interactive, Chalmers Tekniska Högskola, Volvo Cars, Tengbom, Berge, ÅF, Ramboll, Insert Coin, HiQ, OutHere, Atvis, Bumbee Labs, Unicornsulting, Ordrum
Läs mer på visualarena.lindholmen.se

Virtuella Göteborg
Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer en digital tvilling, en tredimensionell kopia av verkligheten, av staden att växa fram, Virtuella Göteborg. Den virtuella miljön kommer vara en avbild av den fysiska miljön, och länka samman information som beskriver staden. Virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas för planering och dialoger kring stadsutveckling samt framtida innovation inom staden.
Läs mer på goteborg.se

Vad är en testbädd?
Med testbädd menar Sveriges innovationsmyndighet Vinnova en fysisk eller virtuell miljö hos en eller flera offentliga aktörer. Där kan företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av t ex produkter, tjänster och processer.
Läs mer på vinnova.se

Kontaktuppgifter 

Åsa Andblad
asa.andblad@lindholmen.se
0702-791972

Eric Jeansson
eric.jeansson@sbk.goteborg.se 
031-368 17 83