Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Startskott för att fylla Göteborgs digitala tvilling med innehåll

Samverkansprojektet Virtual Gothenburg Lab är nu igång. Det innebär att arbetet med vad som ska finnas, testas och visas i Göteborgs digitala tvilling kan starta. Sammanlagt 25 parter är involverade och dessa deltog vid startskottet under en kick-off.

Göteborgs Stad tar från och med 2020 fram en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Det är en kopia av staden som vi ser när vi är ute och går på gatan - det vill säga den fysiska miljön. Genom den nya satsningen, Virtual Gothenburg Lab, skapas en unik möjlighet att testa visuella, digitala och virtuella arbetssätt i Virtuella Göteborg, med syfte att utveckla dess användbarhet.
20120121pw_monica_ek01_webb.jpg- Den information om staden, som staden har i Virtuella Göteborg, är väldigt värdefull. Vår roll är att öka användbarheten av den informationen, dessutom finns det säkert information hos andra aktörer som staden skulle kunna dra nytta av, säger Monica Ek, projektledare för Virtual Gothenburg Lab.

Stadsbyggnadskontoret är en viktig part, inte minst Eric Jeansson, som är projektledare för Virtuella Göteborg.
 geoforum_180514_2_0.jpg- Hur ska vi skapa en digital tvilling i Göteborg? Det vill vi veta. Därför bjuder vi in alla dessa partners, företag och intressenter i ett projekt där vi kan skapa den tillsammans och fylla behov. Det är mina förväntningar att vi ska nå dit och att vi har den här gemensamma bilden om vad den här digitala tvillingen ska användas till, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret.

Samverkan med bred förankring
Inom projektet samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att försöka få fram hur Virtuella Göteborg ska se ut för att skapa så stor nytta som möjligt. Detta säkerställer en bred förankring kring hur en digital tvilling för en stad kan användas och utformas. 
- Det här en jättehärlig kick-off som vi är på idag. Det är också det som är så häftigt, att vi samlar olika aktörer. Det är näringslivet, akademin och det offentliga som ska lösa en uppgift. Många har tillförsikt att vi kan göra något väldigt bra ihop, något som sticker ut. Vi pratar till och med om att vi kan bli världsledande på det här med digitala tvillingar i Västsverige med de satsningar som vi gör, säger Eric Jeansson.

Det är 25 parter i Virtual Gothenburg Lab, vilket gör att det finns både bred kompetens att luta sig mot och vitt skilda förväntningar på det egna deltagandet i projektet.
rise_me_dark.png- Mina förväntningar är att vi ska lära oss jobba med data rent generellt. Data är inte värt någonting utan insikter, och insikter kommer av att information möter annan information. Det betyder att det är mycket viktigt att lära sig arbeta mot data, med data och fundera över hur det fungerar i olika organisationer. Jag tror att en testbädd kan skapa en bättre förståelse för detta, säger Kristina Knaving som är senior forskare på RISE Institutes of Sweden.

casper2_0.jpg- Anledningen till att vi är med i projektet är att vi vill ha tillgång till den här typen av testbädd som vi ska utveckla här. Men vi kommer också bidra med att dela en hel del data, inte bara 3D-modeller, utan också annan typ av data som vi får från bilar. I slutändan hoppas jag att vi får en realtidsfunktion som är kopplad till det här testlabbet - så att man kan se saker som händer på riktigt just nu, säger Casper Wickman, Senior Technical Leader på Volvo Cars.

Fokus på kunskapsdelning
Under kick-off:en för Virtual Gothenburg Lab la man mycket tid på att få en gemensam bild av målsättningar, men också hur de olika parterna ska kunna ta del av varandras framfart under projektets gång. Det surrades rejält bland borden, där de olika parterna hade delats upp i grupper för att samtala kring kunskapsdelning. 
- Idag har vi pratat om värdet av att vi gör det här och hur vi kommer kunna skapa väldigt tvärfunktionella nätverk med människor vi annars inte skulle kunna jobba så här nära. Även vikten av transparens när det gäller kunskapsdelning, för att på så sätt förstå behoven. Jag tror att det är viktigt att man går hem till sin egen organisation och sonderar terrängen, för att bidra till att lösa inte bara våra problem utan även andras, menar Casper Wickman.

Att engagemanget är stort går det inte att ta miste på, vilket också Monica Ek bekräftar.
- Det känns jättebra med kick off här idag! Det är roligt att se ansikten på alla människor och alla parter vi har med i projektet, säger Monica. Om man vill veta mer om projektet så kan man läsa på vår webb eller följa Visual Arenas nyhetsbrev. Det går även bra att kontakta mig! avslutar hon.

En testbädd för samhällets utmaningar
Virtual Gothenburg Lab är en så kallad testbädd, som möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova. Testbädden är en virtuell miljö, där företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Tanken med Virtual Gothenburg Lab är att man ska kunna hitta sätt att nå ut med den digitala tvillingen och förbättra förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet för Virtuella Göteborg.

Åsa Andblad, som är programledare för Visual Arena och ansvarig för att driva initiativet, förberedelseprojektet och projektansökan, ser fram emot den kommande utvecklingen. 
lindholmen_asa_andblad_kopia_0_0.jpg- Initiativet startade sommaren 2018 och nu är vi igång med ett fantastiskt spännande och viktigt projekt. Vi ser fram emot utvecklingen av testbädden och dess framtida drift. I linje med Visual Arenas fokusområden kommer detta att bidra till att stärka utvecklingsförmågan för en hållbar stad. Det kommer också bidra till ökad förmåga att förstå, analysera och arbeta med data samt uppnå nya upplevelser och förstärkt lärande, säger Åsa.
 

Fakta

Virtual Gothenburg Lab - Projektparter
Göteborgs Stad genom Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten, Social Resursförvaltning, Konsument och Medborgarservice och Intraservice samt Lindholmen Science Park genom Visual Arena och AI Innovation of Sweden. Parter är även Business Region Göteborg, Göteborgs Regionen, Universeum, RISE Interactive, Chalmers Tekniska Högskola, Volvo Cars, Tengbom, Berge, AFRY, Ramboll, Insert Coin, HiQ, OutHere, Atvis, Bumbee Labs, Unicornsulting och Ordrum.
Läs mer på visualarena.lindholmen.se
Virtuella Göteborg
Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer en digital tvilling, en tredimensionell kopia av verkligheten, av staden att växa fram, Virtuella Göteborg. Den virtuella miljön kommer vara en avbild av den fysiska miljön, och länka samman information som beskriver staden. Virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas för planering och dialoger kring stadsutveckling samt framtida innovation inom staden.
Läs mer på goteborg.se
Vad är en testbädd?
Med testbädd menar Sveriges innovationsmyndighet Vinnova en fysisk eller virtuell miljö hos en eller flera offentliga aktörer. Där kan företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av t ex produkter, tjänster och processer.
Läs mer på vinnova.se

Kontaktuppgifter för Virtual Gothenburg Lab 

Monica Ek
monica.ek@lindholmen.se
0705-620216

Eric Jeansson
eric.jeansson@sbk.goteborg.se 
031-368 17 83