Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om Visual Arena

Visual Arena är en öppen och neutral samverkansplattform för visuell och virtuell innovation. Visualisering är ett stort och tvärsektionellt område och vi arbetar med visuell och virtuell innovation utifrån tre fokusområden, samt genom vår visualiseringsmiljö.

Vi vänder oss till alla som använder sig av visualisering eller utvecklar inom visualisering men även till de som är intresserade av att inspireras och veta mer om hur man kan använda visualisering i verksamheten.

Är du intresserad av att bli inbjuden? Kontakta oss!

Visual Arena drivs som ett program vid Lindholmen Science Park och är en del i en kraftsamling för visualisering i ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Verksamheten bygger på behov och önskemål från våra intressenter som vi samlar i vårt nätverk.

Visual Arena finansieras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (in kind).

Partners och finanisärer

  • Göteborgs Stad Läs mer

  • Västra Götalandsregionen Läs mer

  • Göteborgs Universitet Läs mer om Göteborgs Universitet

    Inom forskningsområdet logistik är många av GUs discipliner aktiva såsom inom nationalekonomi, psykologi, kemi och miljömedicin. 

  • Göteborgs universitet Läs mer