Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

What we do

Visual Arena arbetar för att stimulera och stärka utveckling inom visualisering. Vårt uppdrag är att vara en samlande och pådrivande aktör för samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter och att bidra till utveckling inom och kunskapsspridning om visualisering. 

Har du en idé eller ett behov som relaterar till visualisering? Det vara ett projekt, ett företagsbehov, en utbildning eller en konferens. Kontakta oss för att se hur vi kan samarbeta.

Läs mer om vad våra samarbetspartners tycker