Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digital stadsmodell 1600-tal

Work in progress: Digital rekonstruktion av Göteborg på 1600-talet. Visualsering: Stadsbyggnadskontoret Göteborg/Matthias Buehler

Ett samverkansprojekt där man ska ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Syftet är att ge en bild av hur Göteborg såg ut med avseende på stadsbyggnad då staden grundades för att skapa en förståelse för historia och varför staden ser ut som den gör. Resultatet ska vara en verklighetstrogen 3D-modell som kan användas på flera olika sätt, t.ex. projiceras som en film på en skärm eller som virtuell modell, modellen kan också läggas upp på webben.

Målet är att ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Modellen kan komma att bli en viktig del av identitetsskapandet och Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Första steget är leverans till Stadsmuseet i form av en animerad film med en åkning genom stadens gator. Filmen är en del av utställning Göteborgs födelse under våren 2017.

1600-talsmodellen är ett pilotprojekt inom ett större sammanhang. I en fortsättning kan ytterligare delprojekt startas för ytterligare århundraden men också för att kunna visualisera kommunikation, transport, utbildning mm i samma modell. För att få in dessa områden i modellen kan samarbeten startas med olika aktörer. Är ditt företag eller organisation intresserade av att medverka i kommande modell, hör av dig till Mia Leterius på Visual Arena.

 

Titta på filmen som visades på Göteborgs stadsmuseums utställning "Göteborgs Födelse" invigning 11 mars 2017.

 

Intervju med Matthias Bueheler från GIS väst jubileumskonferens 15 november 2016.

 

Film från Matthias Buehler föredrag på Visual Arena 7 oktober 2016.

 

 

 

Projektet är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och en samverkan mellan Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg & Co och Visual Arena, Lindholmen Science Park.

Vill du veta mer om projektet kontakta projektansvarig på Stadbyggnadskontoret, Eric Jeansson, GIS-strateg.

Visual Arena har under de senaste åren samlat en grupp olika kompetenser från olika organisationer kring tema "Uppleva Göteborg". 1600-talsmodellen är ett första konkret projekt som kommit fram genom detta. Här kan också andra projektidéer identifieras och så småningom realiseras. Är du intresserad av att delta i temagruppen? Hör av dig till Mia Leterius på Visual Arena.