Skip to main content

Elektroslöjd: Open source konst och slöjd

-
Järnhallen – Ringöns konsthall

“Elektroslöjd – Open-source konst och slöjd” är resultatet av en ettårig kurs där sex konstnärsmedlemmar i Konstnärernas Kulturverkstad (KKV) har undersökt olika metoder för att skapa gränssnitt mellan datorbaserade, snabba tillverkningstekniker och de andra uttrycksformer och färdigheter som utövas på KKV:s olika avdelningar.
Projektet Elektroslöjd består av tre moment: en omfördelning av färdigheter och tekniker mellan KKV:s olika verkstäder, ett flertal böcker samt en utställning.

Arrangeras av: 
KKV Göteborg & Järnhallen

15 oktober - 5 november

Vernissage: lördagen den 15 oktober kl 12-19

Öppet
Torsdag - fredag · 12-17
Lördag - söndag · 11-17

Medverkande konstnärer: Mia Branzell, David Bramham, Anna Eggert, Olle Essvik, Gunnar Larsson, Linus Nilsson och Walter Ruth

Elektroslöjd presenterar konstnärernas olika sätt att skapa gränssnitt mellan tekniker, maskiner samt de formella respektive underförstådda kunskaper som praktiseras och produceras inom ramen för KKV. Medan vissa konstnärer använder sig av datorbaserade medier och processer, arbetar andra med material som kräver specifika hantverkskunskaper. Men oavsett om en konstnär arbetar med en 3D-skrivare eller en glasugn, måste hen förlita sig på teknologi.

Detta projekt syftar till att undergräva idén om ett motsatsförhållande mellan manuella och kognitiva färdigheter, handarbete och maskiner, konst och hantverk, digitalt och analogt, samtida och traditionellt, undersökning och praktik, samt fantasi och teori, vilka förväntas konkurrera om hierarkiska positioner utifrån nostalgiska preferenser eller i utvecklingens namn, medan samtliga i själva verket har del i konstnärliga framställningsprocesser.

Utställningen lyfter fram processer samt de material och metoder som utarbetats under kursen gång. Den innehåller såväl ett tidsbaserat performanceverk och workshops som nya skulpturverk skapade av konstnärerna genom kombinerandet av kod, elektronik och snabba tillverkningsmaskiner med keramik samt tekniker för glas.

Mer info: http://www.elektroslojd.kkvelectro.se/

Facebook: https://www.facebook.com/events/248483278886809/

Instagram: @kkvgbg