Skip to main content

Välkommen till workshop: Hur kan vi genom visualisering öka intresset för teknik bland nyanlända ungdomar?

-
Visual Arena, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

GR Skola Arbetsliv, Teknikcollege och Visual Arena bjuder in till samtal och workshop om hur vi gemensamt kan hitta en strategi för att öka teknikintresset bland nyanlända ungdomar. Hösten 2016 träffades en grupp där syftet var att kartlägga vilka aktörer som finns i regionen samt att synliggöra vad dessa gör för att främja ungdomars teknikintresse. Under träffen fanns ett önskemål om att träffas vid fler tillfällen för att synliggöra våra insatser samt för att hitta eventuella samverkansmöjligheter.

Arrangeras av: 
GR Skola Arbetsliv
Teknikcollege och Visual Arena

Utifrån dessa diskussioner kommer nu initiativet att återigen bjuda in er och även några nya personer för att tillsammans komma fram till hur vi gemensamt kan komma fram till en aktivitet för att öka teknikintresset bland nyanlända ungdomar. Tanken är också att se hur vi kan använda oss av visualisering och VR som ett verktyg i det här arbetet.

 

Anmälan  senast 23 augusti     Program  
  • Presentation av Visual Arena 
  • Jacob Michelsen från RISE Interactive ger oss en bild av VR och vilka möjligheter som finns med detta verktyg.
  • Workshop & framtagandet av en plan för fortsatt arbete
  • Vem tar över stafettpinnen? 

 

Kontakt:    Emma Theiland Nilsson, 0708-67 99 48 
                  emma.theiland-nilsson@grkom.se