Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Bilden av det förgångna utmanas i internationell konferens

19 mars 2015 (Hela dagen) till 20 mars 2015 (Hela dagen)
Visual Arena Lindholmen, Lindholmspiren 3, Lindholmen Science Park
Spelforskare, arkeologer, konstnärer och historiker möts för att utmana det förgångna genom att undersöka begränsningar och möjligheter i framställningen av historien. Närmare 100 forskare från ett tjugotal länder samlas på Visual Arena Lindholmen den 19-21 mars för att fokusera på historiesyn och historieförmedling.
Illustration av Jonathan Westin

- Genom att utmana den likriktade bilden av det förgångna tillåter vi oss även att sluta tänka på vår samtid och framtid i förenklande termer, säger Jonathan Westin, forskare vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.
Deltagarna i konferensen Challenge the past / diversify the future kommer att diskutera hur man med moderna visuella och multisensoriska tekniker kan utmana de traditionella bilderna som de historiska vetenskaperna återger när det gäller händelser, platser, kulturer och genus.

Konferensen fokuserar på historieförmedling i bland annat film, dataspel och vetenskapliga representationer. Det kommer att bli rekonstruktioner av antik dans, fyrdimensionella kartor, och problematiska historieskildringar i datorspel.
- Konferensen visar på hur viktigt spel blivit inom historieförmedlingen, och att det är ett snabbt växande vetenskapligt fält, säger Jonathan Westin.

Bilder påverkar identitet och kultur
De etablerade historiska bilderna påverkar dagens identitet och kultur. Men bilderna av det förgångna ligger många gånger långt ifrån den verklighet som en gång rådde och som de ska spegla. Så förvanskar till exempel 1700-talets bilder det förgångna genom att överdimensionera antikens arkitektur och miljö.
- Den förhärskande bilden av det förgångna är i dagsläget ytterst enhetlig. Den är en produkt av de begränsningar i representationstekniker och kunskap som rådde under upplysningstiden, säger Jonathan Westin.
Konferensen samlar de främsta namnen inom digital humaniora, cyberarkeologi, museologi och kulturarvsstudier. Flera världsdelar och ett tjugotal länder är representerade genom de 98 föreläsarna på konferensen.
- Det visar att detta inte är frågor som endast intresserar oss i norden, eller ens västvärlden. Konsekvenserna av alla förenklingar i våra beskrivningar av det förgångna är av globalt intresse, säger Jonathan Westin.

Arrangörer för konferensen på Lindholmen är Critical Heritage Studies, Centrum för Digital Humaniora och LinCS vid Göteborgs universitet i samarbete med HUMlab vid Umeå universitet, Visual Arena Research och Malmö Museer.

Kontakt:
Jonathan Westin, forskare vid Institutionen för kulturvård
Tel: 031-786 5821, E-post: jonathan.westin@gu.se
www.challengethepast.com/proceedings.pdf