Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Frukostseminarium: Teknikcollege

25 april 2013 08:00 till 10:00
Visual Arena, Lindholmspiren 3, Göteborg
I samarbete med Lindholmen Science Park bjuder Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet och Yrkeshögskolan Göteborg in till ett gemensamt frukostmöte. Skolornas olika utbildningar arbetar nära ihop med bransch, fackliga förbund och högskola inom specialistgrupper/styrgrupper. Frukostmötet syftar till ökad samverkan och informationsutbyte mellan skolorna.
Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet och Yrkeshögskolan Göteborg är gemensamt certifierade inom Teknikcollege Sverige.

Mötet inleds med presentationer kring Västsvenska paketet kopplat till stadens utveckling och framtida kommunikationer. Detta är något som berör oss alla oberoende av vilka områden vi verkar inom. Det blir sedan en överblick över var skolornas olika utbildningar befinner sig i dagsläget. Vi avslutar med en gemensam diskussion kring vad vill vi, vart ska vi och hur kan vi hjälpas åt.

Program, 25 april 08.00-10.00

08.00 Samling kring enkel frukost

08.30 Föreläsningar kring Västsvenska paketet, stadens utveckling och framtida kommunikation

  • Inledning med kort presentation av Visual Arena, Christian Riedl, Lindholmen Science Park
  • 3D-bilden över staden. Göteborgs digitala stadsmodell och möjligheter (Västsvenska paketet, Älvstaden), Eric Jeansson
  • Projekten Go:smart och Sendsmart, Hans Arby

09.15 Information från gymnasieskolorna

  • Dagsläget. Vad vill vi och vart ska vi. Hur kan vi hjälpas åt?
  • Bl a planerad nybyggnation för Lindholmens tekniska gymnasium, respektive rektor och Områdeschef Karl-Johan Höjer

09.30 ”Bikupor”med diskussion kring samverkan


09.50 Uppsamling av diskussionerna och avslutning