Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Kick off Writers’ Room

27 maj 2013 13:00 till 17:00
Tesla, Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3-5
Göteborg blir allt mer ett centrum för utveckling av spel, film och olika interaktiva upplevelseproduktioner. Själva skrivandet uppmärksammas dock inte lika ofta som design och teknik. Att skriva för medier betraktas som en enskild aktivitet, även om det oftast är en kollaborativ process. Flera organisationer i branschen går nu samman för att ändra på detta.
Karaktär ovan ursprungligen från Passage av Jason Rohrer

En plats för öppet skrivande
Kollaborativa designprocesser och användardrivna innovationsprocesser har uppmärksammats tidigare, bl.a. genom diy days, men vi tror att det behövs en plats även för öppet, kollaborativt och spekulativt skrivande. Därför startar nu Story architechts, i samarbete med fler organisationer i branschen, ett playcentriskt och upplevelsedesignorienterat Writers’ Room och öppet labb i Göteborg.

Writers' Room - här kan du experimentera
Playcentrisk speldesign handlar om att involvera spelare/deltagare/publik genom hela designprocessen. Ett playcentriskt Writers’ Room involverar följaktligen spelare genom hela skrivprocessen. Men eftersom författare av spel också själva är spelare, och spelare också gör spel, vill vi upplösa gränserna mellan "kreatörer" och "spelare". Ett playcentriskt Writers’ Room blir därför en plats att experimentera och leka med sitt skrivande, utifrån deltagarnas egna erfarenheter och kompetenser.

Vem kan delta?
Labbet riktar sig till alla som är engagerade i upplevelsedesign och audiovisuella uttryck som kreatörer eller spelare/användare och som vill experimentera med nya former för skrivande. Anmäl dig genom att maila anmalan@lindholmen.se

Välkommen! 

 

Frågor:
Story architects
Jasmine Idun Lyman
info@storyarchitects.se
0709240727 

Partners i projektet är:
Story architects, Göteborgs universitet, Lindholmen Science Park och Gothenburg Film Studios