Hoppa till huvudinnehåll

Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad

-
Guldhuset, Johanneberg Science Park

Inbjudan till workshop 27 mars på Johanneberg Science Park.

Arrangeras av: 
Göteborgs Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen och Johanneberg Science Park

Det som framför allt gör Göteborg unikt är människorna som bor här. Människor som tillsammans har möjlighet att göra staden till en ännu bättre plats att bo, jobba, besöka och driva företag i. Vi tror att med hjälp av stadens öppna data och medborgarnas innovationskraft kan vi tillsammans skapa nytta som är till glädje för alla i Göteborg.
Göteborgs snabba förvandlingstakt kräver ökad information och dialog med invånarna och vi tror att ett högre användande av öppen data kring exempelvis miljödata, logistik, offentliga handlingar kan förbättra dialogen och öppna upp för innovationer exempelvis kring digitala tjänster.
Göteborgs Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen och Johanneberg Science Park bjuder därför in till en workshop och dialog för att med hjälp av Göteborgs Stads öppna data förenkla och underlätta livet i Göteborg.
Vi vänder oss till företag, forskare, myndigheter och andra kreatörer som vill och kan bidra till att ta fram nya tjänster med hjälp av öppen data. I denna första workshop vill vi få en bred bild om vad göteborgare både ur ett privat och utifrån företags perspektiv vill få ut av Göteborgs Stads öppna data.
Information om aktuellt arbete och tillgänglig data kommer att ges.

Här kan du läsa mer om öppen data som Göteborgs Stad publicerar: http://www.goteborg.se/psidata
Tid: 27 mars kl.15:00 – 19.30
Plats: Guldhuset, Johanneberg Science Park
Språk: Svenska
 
Välkommen med din anmälan senast 20 mars till www.johannebergsciencepark.com/opendataws
Frågor? Kontakta Kim Lantto, Utvecklingsledare Göteborgs Stad