Hoppa till huvudinnehåll

MedTech West lunchseminarium med Högskolan i Skövde om Äldredemonstratorn i projektet SIM2020

-
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med stöd från EUs strukturfonder har Högskolan i Skövde under 2016 startat upp sex nya forskningsmiljöer- demonstratorer – i projektet SIM2020.
Syftet är att minska gapet mellan forskning och innovation. De nya forskningsmiljöerna använder digitala modeller, beslutsstöd, visualiseringar, databehandling och simulering, och applicerar den kunskapen på hållbara transporter, avancerat beslutsstöd för industrin, framtidens industriella operatör, ambulanssjukvård, biomarkörer och äldre.

Arrangeras av: 
MedTech West

Projektet som involverar forskningsaktörer, näringsliv och offentliga aktörer, bygger på reella behov hos näringslivet och den offentliga sektorn. Samtliga aktörer får möjlighet att aktivt medverka i och ta del av forskningen och kan därmed se vilken nytta nya produkter och metoder kan göra för deras egen verksamhet. Nyttiggörandet sker när erfarenheter från demonstratormiljöerna omsätts till praktiska lösningar i olika verksamheter i samhället.

På det här MedTech West-seminariet kommer Jonas Mellin och Catharina Gillsjö från Högskolan i Skövde att berätta om Äldredemonstratorn, som är en av tre forskningsmiljöer inom området Virtual Health. Forskningen baseras på Högskolan i Skövdes styrkor inom exempelvis omvårdnad, informationsteknologi, kognitionsvetenskap, serious gaming, ergonomisimulering, media samt berättande, och kopplar detta till innovationsprocesser med fokus på testning.

När? Fredagen den 4 november 2016 kl. 11.30 – 12.30 (13.00 inkl. lunch)
Var? Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

MedTech West bjuder på en lätt lunch efter seminariet om du anmäler dig före kl. 13.00 den 28 oktober.

Läs mer

Anmäl dig här