Hoppa till huvudinnehåll

Mixed Reality & HoloLens

-
Visual Arena

Under det här eventet får du möjlighet att ta del av tre exempel på tillämpningar av Mixed reality (MR) och HoloLens. Ta även tillfället i akt att knyta nya kontakter eller underhåll de som redan finns. Sist men inte minst - upplev mixed reality och HoloLens i lobbyn efter presentationerna. Varmt välkommen!

Arrangeras av: 
Visual Arena i samverkan med Visualization Research Gothenburg
Mixed Reality och forskning Daniel Sjölie och Carl Lundholm relaterar den nuvarande utvecklingen till forskning inom Mixed Reality generellt och till forskningsmässigt intressanta applikationer. Daniel fokuserar på vad vi kan förvänta oss från utvecklingen av Mixed Reality kopplat till forskningsintressen och den relaterade utvecklingen inom Virtual Reality och Augmented Reality. Carl beskriver hur de  har utvecklat en MR-app till Microsofts HoloLens som gör att en användare kan lösa ett enkelt fysikaliskt problem i rummet där man befinner sig.   Lösa differentialekvationer i Mixed Reality Carl Lundholm och hans kollegor utvecklar en app för lösandet av Poissons ekvation med finita elementmetoden till Microsofts mixed reality glasögon HoloLens. HoloLens-appen låter en användare definiera och lösa ett Poisson-problem i användarens reella omgivning. Både problemdata och lösning visualiseras med hologram. Appen i dess nuvarande stadium kan ses som ett "proof of concept" eftersom Poissons ekvation kanske inte är den mest relevanta differentialekvationen för verkliga tillämpningar inom industrin. Men säg att vi är intresserade av hur en giftig gas sprider sig i ett rum. Att lägga till ett tidsberoende till Poissons ekvation ger en enkel modell för att beskriva den här processen. Så kanske kan mixed reality appar som löser differentialekvationer finna användning inom områden som till exempel byggnads- och säkerhetsplanering.   

 

  Hur Mixed Reality kan användas i industritillämpningar för lärande, underhåll, felhantering - EON Reality

Genom att använda MR (Mixed Reality) för att ge instruktioner för t ex montering får man en mycket klar och enkel upplevelse över hur t ex olika delar skall passas ihop. Detta kan användas t ex vid en komplett monteringsplats eller helt virtuellt i ett tomt rum med MS HoloLens. Man kan även använda MR för att lära t ex en robot hur den skall utföra sitt arbete, man kan få information om omgivningen, t ex farliga områden, felhantering/felsökning på distans med mera. Under denna presentation kommer ni att få se resultat från ett EU projekt där vi använt HoloLens tillsammans med Opel för monteringsinstruktioner av en turboladdare.

 

Hololens för Smarta Fabriker - Cybercom 

Cybercom kommer berätta mer om Industry 4.0 och Smarta fabriker. Smarta Fabriker är ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Projektets mål är att skapa mallen för industriell digitalisering. Cybercom kommer visa hur vi kopplat upp den riktiga fabriken och ger användaren möjlighet att interagera med fabriken såväl via Microsoft HoloLens som via mobilen www.smartafabriker.se.

 

Registrering

 

Program

12.00  Daniel Sjölie och Carl Lundholm, GU/Chalmers 12.25  Nils Andersson, EON Reality 12.50  Gabriel Ibanez, Cybercom 13.00  Deltagare får testa i lobbyn: Demo med Cybercom, EON Reality och HoloFEM

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. 

Eventet hålls på svenska.