Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering och simulering av den goda staden

24 september 2014 15:00 till 19:00
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) avdelning för Samhällsbyggnad tillsammans med IVA Väst välkomnar till seminarier och studiebesök den 24 september 2014 i Göteborg.

Den snabba utvecklingen av visualisering och simulering inom försvars- och spelindustrin utnyttjas alltmer brett. Inom samhällsbyggnad har utvecklingen gått från att visa upp och sälja in redan färdiga planer till att visualiseringen nu är en integrerad del av planeringsprocessen. Med enkla medel kan förutsättningar, rumslig utformning och flöden ändras.

Militären har länge använt simulatorer. En tydlig civil tillämpning är navigation där fartyg, driftsförhållanden, farvatten och väder kan varieras i oändlighet. Under realistiska förhållanden kan besättningar tränas i kommunikation, handhavande och krishantering. Forskningen kan bli allt djärvare eftersom besättningars misstag inte får fysiska konsekvenser. Ett exempel är studier av hur trötthet vid skiftgång påverkar sjösäkerheten.

Den första delen av dagen ägnas åt visualisering som verktyg för att utveckla den goda staden. Detta är en del av seminarieserien Den goda staden som drivs av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

Den andra delen ägnas åt sjöfartsforskning och hamnstaden som logistisk nod. Här ingår ett besök i Chalmers simulatorer för navigation, maskinrumsdrift och lasthantering.

Medverkande i första delen är Peter Öhman, Operativ chef, Lindholmen Science Park, Mia Leterius, Programansvarig, Visual Arena, Monica Peterson Billger, vetenskaplig ledare, Visual Arena, Eric Jeansson, GIS-chef, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och Martin Bergström, Regionchef Väst, Tyréns.

I andra delen medverkar Karin Andersson, biträdande professor och prefekt och Mikael Hägg, tekniklektor, båda Chalmers Sjöfart och marin teknik samt Jerry Olsson, universitetslektor, och Johan Woxenius, professor, båda vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tid: Onsdagen den 24 september 2014

Seminarium 1: Visualisering för utveckling av den goda staden kl. 15:00–17:00
Plats: Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg

Seminarium 2: Seminarium och simulatorvisning 17:15-19:00 med efterföljande förtäring och mingel
Plats: Chalmers Sjöfart och marin teknik, Hus Saga, Hörselgången 4, Campus Lindholmen

Anmälan: Senast den 17 september via denna länk

Mer info: Kontakta Johan Woxenius, e-post johan.woxeniust@gu.se, tel 08-791 29 44.

Måltidsavgiften 200 kr, varav moms 40 kr, betalas till akademiens bankgiro 5108-2527. Ange ditt namn och 5075 som referens. IVAs organisationsnummer 262000-1160. Deltagandet i enbart seminariet är kostnadsfritt. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)