Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visuell styrning

7 april 2017 08:30 till 12:00
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Genom att styra din organisation visuellt minimeras flaskhalsar, effektiviteten i verksamheten ökar och du får ansvarstagande och entusiastiska medarbetare. Mycket av dagens projektarbete sker uteslutande digitalt. Tittar du ut över ett kontor och försöker observera med vad medarbetarna arbetar, hur det går och var det finns problem så är det inte alltid lätt eftersom nästan allt sker dolt.

 

 

Här kan du se presentationerna från eventet.

 

Det finns idag många hjälpmedel för att visualisera flöden, flaskhalsar, måluppfyllelse för operativt arbete. Detta är sådant som är enkelt att se som t.ex. i ett produktflöde men inte lika tydligt inom produktutveckling eller projektverksamhet. Ett vanligt förekommande sätt att arbeta med visualisering av utvecklingsprocessen inom Lean projektplanering är att nyttja post-its på en White board, vilket kan bli problematiskt i längden. Inte bara för distribuerade team utan även när förbättringar ska göras och nyckeltal gås igenom.

Detta seminarie fokuserar på den senaste forskningen inom digital visuell styrning från Chalmers och det chalmersavknoppade bolaget Yolean AB. Forskningen har bedrivits i samarbete med Toyota Material Handling, Autoliv, Ab Volvo och DentsplySirona. Forskningsprojektet kommer att presenteras av Amer Catic från AB Volvo.

Dag Bergsjö (Chalmers & Yolean AB) kommer att presentera grunderna i den japanska metodik för visuell planering som forskningen har kommit att stötta samt att visa hur detta fungerar i praktiken i det digitala stödverktyget Yolean Visuell Planering.

Roine Lundström från Saab EDS kommer även att berätta om deras erfarenheter kring att planera visuellt i projekt och deras upplevelser kring både de fysiska och digitala stödverktygen.

Daniel Torinsson och Daniel Andersson presenterar hur digital visuell planering används i ett unikt samarbete mellan skola och näringsliv där 17st examensarbetare är med och skapar en plattform för industriell digitalisering i projektet Smarta Fabriker.

 

Registreringen är stängd.

 

Program

8.30 Registrering
 
9.00
  • Välkommen
  • Forskningsprojektet Vis-IT & industriell forskning inom Visuell Styrning
  • Digital visuell styrning i praktiken
10.15 Fika
 
10.45
  • Smarta Fabriker: Visuell Styrning i ett projekt
  • Visuell Planering på Saab
11.45-12.00 Frågor och avrundning av dagen

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Arrangeras av Visual Arena och Yolean och Smarta Fabriker från Göteborgs Tekniska College.