Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara destinationer genom unika datainsikter

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3, Göteborg

Data bidrar till unika insikter - inte bara om din verksamhet för dig som enskild aktör, utan för din bransch, din geografiska plats eller hela din destination. Insikter leder till bättre förståelse för kundernas beteende och köpkraft - och förståelse leder till mer exakta beslut.

Tisdagen den 21 februari kl 09.00-11.00, arrangerar Xperience Next ett hybridseminarium om hur du, din verksamhet, din bransch och din destination kan ta steget in i datadriven utveckling och fördjupade insikter om människors beteenden. 

Arrangeras av: 
Xperience Next, Lindholmen Science Park
Folk vid food truck

Upplevelseindustrin har genom projektet tagit ett viktigt steg inom datadriven utveckling. Att omdefiniera det kommersiella ekosystemet och gå till insiktsbaserad affär med hjälp av big data och visualiseringsverktyg är game changers för industrin.

Genom datadrivna insikter är det möjligt ...
-Att identifiera och beskriva de viktigaste segmenten som besöker destinationen
-Att simulera och prediktera i en digital miljö för att förbättra upplevelsen och beslutsprocessen ur ett hållbart miljö-, ekonomiskt och socialt perspektiv
-Att få reda på hur besökare påverkas av evenemangserbjudanden
-Att förstå mer om besökarens rörelse- och konsumtionsmönster på destinationen

På ett nyskapande sätt kommer vi tillsammans att utveckla bransch, marknadsföring, platsutveckling och interaktion med boende och besökare. Visionen är att skapa ett gemensamt samarbetssätt för upplevelseindustrin där en hållbar destination drivs med datadrivna beslut. 

Agenda: 

Göteborg & Co:
Göteborg & Co har flerårig erfarenhet att arbeta med datadrivna insikter genom konceptet Destinations Data Plattform och kommer att berätta om konceptet och olika testpiloter. Talare: Niklas Masuch, Projektledare 

Mastercard:
(Presentation på engelska) Mastercard är en av världens största ägare av transaktionsdata. Genom deras dedikerade hållbarhetsarbete så kan upplevelseindustrin få tillgång till unika insikter om destinationer. Talare: Petr Zlamalik, Director, Government and Public Services, Advisors Business Development at Mastercard 

Tillväxtverket:
Tillväxtverket har varit med i referensgruppen i Tourism Agenda-projektet. De genomför en nationell digitaliseringsresa och delar med sig hur de ser på framtidens statistik. Talare: Fredrik Junkka och Amanda Stenström, Analytiker 

Visita:
Visita har varit med i referensgruppen i Tourism Agenda-projektet. De delar med sig av vikten av statistik, insikter och hur upplevelseindustrins aktörer därigenom kan affärsutveckla sin verksamhet. Talare: Thomas Jakobsson, Chefsekonom 

GotEvent:
GotEvent är Göteborgs evenemangsbolag med ansvar för de stora arenorna. De har varit med i Tourism Agenda för att lära sig mer om evenemangspåverkan och hur evenemang bidrar till en innovativ och hållbar stad. Talare: Henrik Jutbring, Evenemangschef 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:
Handelshögskolan har på nära håll följt hela projektet Tourism Agenda, och kommer presentera de nya möjligheterna av datainsikter utifrån forskningens perspektiv. Talare: Erik Lundberg, Forskare vid Centrum för Turism   

Synergier:
Parallellt med projektet Tourism Agenda leder Xperience Next projektet Kållandsö som är ett mikro-exempel på hur upplevelseindustrins lokala aktörer genom datadrivna insikter och visualiseringsverktyget digital tvilling utforskar hur en destination bäst utvecklas. Talare: Anna Laurin, Projektledare, Xperience Next 

Seminariet anordnas i samarbete med Göteborg & Co och är kostnadsfritt. Vi ser fram emot att träffa dig den 21 februari. Varmt välkommen!