Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar till Narrative VR Lab

Här nedan har vi listat några vanliga frågor och svar så att det ska bli lättare för dig att lämna in din ansökan.

Ansökningskriterier

Vem kan söka?

Kreatörer från alla konstnärliga fält som kan knytas till VR, scenkonstnärer, spelutvecklare, designers, filmare (fiktion eller dokumentär), författare, skådespelare, regissörer, konstnärer, scenografer etc.

 • Man kan söka enskilt eller i grupp.
 • Den sökande behöver inte ha en producent eller eget bolag.
 • Den sökande måste vara över 18 år och bosatt i Västra Götalandsregionen eller Region Halland.
 • Den sökande måste kunna prata och skriva på engelska då ansökan samt en del föreläsningar kan komma att vara på engelska.
 • Det är en fördel att du har egen firma eller kan fakturera genom ett bolag

Behöver man kunna jobba med VR för att vara med?

Du behöver inte jobba professionellt med VR idag för att kunna söka men bör ha en förståelse för tekniken bakom och dess förutsättningar.

Kan jag ha ett arbete vid sidan om/Hur mycket tid behöver man lägga på sitt projekt?

Ja, men det är en förutsättning att du kan lägga den tid som krävs för att ditt pilotprojekt kan genomföras. Det är även viktigt att du är på plats på Visual Arena under workshoparna för att ta del av den handledning som erbjuds hos oss.

Ska man ha med sig en färdig idé till labbet?

Ja, en färdig idé till själva piloten måste du ha. Det vill säga vad består piloten av och hur du tänker att du kan uppnå det. Däremot behöver inte projektidén i stort vara fullt utvecklad. Du behöver tex inte ha en handlingsplan eller budget till det stora projektet.

Du måste själv vara upphovsman till verket.

Ansökans innehåll

Vad ska ansökan innehålla?

 • En noggran beskrivning över själva piloten du vill utveckla. Vad den innehåller, tänkt längd, XR genre etc. Max 2 A4 sidor.
 • En enklare beskrivning av verket i sin helhet. (Du behöver inte ha finansieringsplan, budget osv)
 • Bildreferens
 • Biografi/CV för huvudskapare och ev producen. Här ska erfarenheter som är relevanta för detta program framgå. Har du tex erfarenhet av programmering inom VR, spel, teater, film, design, konst osv

Du får gärna bifoga även annat material såsom länkar till rörligt material etc men det är inte nödvändigt. 

Vad menar vi med pilot?

I detta fall menar vi en prototyp, en skiss eller en sk proof of concept. Ett utsnitt av det större tänkta arbetet där publiken får ett smakprov på vad det kan komma att bli. Det kan vara en scen ur ett längre verk. En kort sekvens. En trailer. Piloten ger oftast svar på Vad handlar verket om? Vem handlar det om? De estetiska valen etc.

Vad får du som antas till Narrative VR Lab?

Stödet består av tillgång till teknik, studiotid, arbetsplats på Visual Arena handledning och 40000 kr för att utveckla ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i VR.

I projektet får du tillgång till avancerade 360-kameror och tillhörande teknik, studiotid och VR-stationer utifrån respektive projekts behov, och hjälper till att tillsätta relevant kompetens för att kunna genomföra ditt projekt. Stödet definieras per projekt i diskussion med Visual Arenas projektledare Stödet beräknas vara värt i storleksordning minst 150 000 kr per projekt, varav 40 000 kr kontant till projektets kostnader.

Sökande kreatör med ev. team (tex skådespelare, klippare, etc) avlönas ej av Visual Arena.

Bedömningskriterier

Följande kriterier är viktiga:

 • Konstnärlig relevans i det som ska berättas i förhållande till det nya mediet och den tänkta publiken.
 • Internationell relevans
 • Kreatörens personliga engagemang och drivkraft att berätta just denna historia i VR
 • Genomförbarhet, har skaparen förmåga att genomföra piloten på ett tillfredsställande sätt?

Vem väljer ut de deltagande projekten?

Det gör en urvalsgrupp bestående av partners i projektet och erfaren branschrepresentant. Vi strävar efter att ha mångfald bland medlemmarna som tillsammans ska ha stor erfarenhet av storytelling och XR på en internationell nivå.

Övrigt

Vem äger piloten som utvecklas?

Det gör du som upphovsperson. Visual Arena och Lindholmen Science Park har dock rätt att visa piloten i marknadsförings och informationssyfte.

Vad händer efter labbet?

Du och ditt projekt skall ha utvecklats till den nivån att det kan presenteras för finansiärer för vidare produktion.