Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visual Arena inResidence

Visual Arena inResidence erbjuder innovatörer och utvecklare som utgår från visualisering och har idéer kring teknik, innehåll eller tjänster möjlighet att under sex månader ha en arbetsplats hos Visual Arena, med tillgång till visualiserings- och VR-utrustning. 

Visual Arena inResidence är en satsning inom Visual Arena som syftar till att främja samarbeten mellan aktörer och utveckling av idéer och lösningar inom visualisering. Innovatörer, utvecklare, konstnärer, fotografer etc sökes. Alla som har en idé inom visualisering är välkomna att söka!

Projektet startas upp med ambitionen att ge fler aktörer tillgång till arbetsplatser, teknisk utrustning och kontakter. När satsningen är igång kommer den att utvärderas och förändras utifrån de behov aktörerna har.

Ansökan Visual Arena inResidence

Vad är Visual Arena inResidence?

Visual Arena inResidence erbjuder innovatörer och utvecklare som utgår från visualisering och har idéer kring teknik, innehåll eller tjänster möjlighet att under sex månader ha en arbetsplats hos Visual Arena, med tillgång till visualiserings- och VR-utrustning. Förutom de tekniska resurserna ger detta även en samarbetsmöjlighet med andra liknande företag eller projektgrupper och ett värdefullt nätverk inom branschen. 

Visual Arena inResidence riktar sig till alla som är verksamma inom visualiseringsområdet - innovatörer, utvecklare, konstnärer, fotografer m.m, alla är välkomna att söka! Kravet är att man utgår från visualisering och har idéer kring te.x. teknik, innehåll, tjänster eller tillämpningar.

Residensplatsen är tillgänglig sex månader och efter denna tid finns möjlighet att fortsätta hyra kontorsplats enligt ordinarie villkor. 

Inom satsningen arbetar vi tillsammans med Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret för att kunna erbjuda möjlighet att söka tillgång till Göteborgs Stads geografiska grunddata (geodata) i form av terrängmodeller, 3D-byggnader, flygbilder etc. Med denna data kan du arbeta med idéer som berör visualisering, innovation, gamification och nya sätt att föra dialog kring stadsutveckling. Separat ansökan kommer att krävas och mer detaljer kommer till hösten.

 

Visual Arena inResidence mål:

  • Främja arbete inom visualisering; såsom applikationer, tjänster, film, konstverk och tillämpningar.
  • Öka möjligheterna för aktörer inom visualisering att kunna arbeta med sin idé. 
  • Stimulera samarbeten. 
  • Öka antalet aktörer som är verksamma inom visualisering.
  • Identifiera nya områden/branscher som kan ha nytta av visualisering.
  • Stimulera och stärka utveckling inom och med hjälp av visualisering.
  • Identifiera nya idéer inom visualiseringsområdet.
     

Ansökan Visual Arena inResidence

 

inresidence.png