Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ansökningskriterier - Narrative VR Lab 2021

Här nedan har vi listat några vanliga frågor och svar så att det ska bli lättare för dig att lämna in din ansökan.

Ansök här senast 21 feb

Vem kan söka?
Kreatörer från alla konstnärliga fält som vill uttrycka sig genom XR (XR -ibland kallad Cross Reality- är samlingsnamnet för Virtual Reality, Augmented Reality och de olika sätt att blanda nya medier) såsom scenkonstnärer, journalister, spelutvecklare, animatörer, designers, filmare, författare skådespelare, regissörer etc. 

 • Man kan söka enskilt eller i grupp.
 • Den sökande behöver inte ha en producent eller eget bolag.
 • Den sökande måste vara över 18 år och bör verka eller vara folkbokförd i Västra Götalandsregionen eller Region Halland.
 • Den sökande måste kunna prata och skriva på engelska då ansökan samt en del föreläsningar kan komma att vara på engelska.
 • Det är en fördel att du har egen firma eller kan fakturera genom ett bolag

Behöver man kunna jobba med XR för att vara med?
Du behöver inte jobba professionellt med XR idag för att kunna söka men bör ha en förståelse för tekniken bakom och dess förutsättningar.

Hur mycket tid behöver man lägga på sitt projekt?
Det är en viktig förutsättning att du kan lägga den tid som krävs för att din pilot kan genomföras från antagning fram till en offentlig redovisning, som sker under Audiovisual Days 14-15 april. Det är även viktigt att du deltar under Visual Arenas workshopar för att ta del av den handledning som erbjuds hos oss. Genom att tacka ja till att delta i Narrative VR Lab förbinder du dig att ha en visningsbar pilot klar i tid till Audiovisual Days.

Datum att hålla koll på 

 • Deadline för ansökan - 21 februari 
 • Meddelande till de pilottidéer går vidare till intervju skickas ut runt den 23 februari
 • Intervjuer sker runt den 23-25 februari
 • Besked skickas ut till de piloter som valts ut runt 26-27 feb och information om dessa läggs ut på Visual Arenas hemsida*
 • Projekttid: från antagning till och med 31 mars (produktion, föreläsningar och workshops)
 • Offentligt redovisningstillfälle 14-15 april, under Audiovisual Days på Visual Arena. (Ett nationellt event för att samla film- och tvbranschen, med inriktning på innovation).

* Beslutet som vilka pilotideér som blir antagna går ej att överklaga. 

Ansökans innehåll

Vad ska ansökan innehålla?

 • En noggrann beskrivning över själva piloten du vill utveckla. Vad den innehåller, tänkt längd, XR genre etc. Max 2 A4 sidor.
 • En enklare beskrivning av verket i sin helhet. (Du behöver inte ha finansieringsplan, budget osv)
 • Bildreferens
 • Biografi/CV för huvudskapare och ev producent. Här ska erfarenheter som är relevanta för detta program framgå. Har du tex erfarenhet av programmering inom XR, spel, teater, film, design, konst osv

Du får gärna bifoga även annat material såsom länkar till rörligt material et c, men det är inte nödvändigt. 

Vad menar vi med pilot?
I detta fall menar vi en prototyp, en skiss eller en sk proof of concept. Ett utsnitt av det större tänkta arbetet där publiken får ett smakprov på vad det kan komma att bli. Det kan vara en scen ur ett längre verk. En kort sekvens, en trailer. Piloten ger oftast svar på: Vad handlar verket om? Vem handlar det om? De estetiska valen osv.

Din idé som du söker med ska tydligt visa vad vill du testa eller påvisa. Hur vill du uppnå det? Ju tydligare bild du har av vad du vill undersöka och hur du tänker undersöka det desto lättare är det att få en bild av dess genomförbarhet. 

Du måste själv vara upphovsman till verket.

Vad får du som antas till Narrative VR Lab?

Stödet består av tillgång till teknik, studiotid, arbetsplats på Visual Arena, handledning och upp till 40 000 kr i ekonomiskt stöd för att utveckla ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i XR.

I projektet får du tillgång till avancerade 360-kameror och tillhörande teknik, studiotid och VR-stationer utifrån respektive projekts behov. Du får hjälp med att tillsätta relevant kompetens för att kunna genomföra ditt projekt. Stödet definieras per pilot i diskussion med Visual Arenas projektledare. Det totala stödet beräknas vara värt i storleksordning 70 000 kr per pilot. Sökande kreatör med tillhörande team (skådespelare, klippare osv) avlönas inte av Visual Arena. 

Bedömningskriterier

Följande kriterier är viktiga:

 • Konstnärlig relevans i det som ska berättas dokumentärt i förhållande till det nya mediet och den tänkta publiken.
 • Internationell relevans. Är det intressant även för en publik utanför Sverige?
 • Kreatörens personliga engagemang och drivkraft att berätta just denna historia i XR.
 • Genomförbarhet - har skaparen förmåga att genomföra piloten med rådande begränsningar på ett tillfredsställande sätt?

Vem väljer ut de deltagande projekten?
Det gör en urvalsgrupp bestående av partners i Narrative VR Lab. Tillsammans ska de ha en stor erfarenhet av storytelling och produktion. 

Övrigt

Vem äger piloten som utvecklas?
Det gör du som upphovsperson. Visual Arena och Lindholmen Science Park har dock rätt att visa den hela eller delar av den framtagna piloten i marknadsförings- och informationssyfte.

Vad händer efter projektavslut?
Din pilot ska ha utvecklats till en nivå som gör det möjligt att presentera den för finansiärer och ta vidare till produktion.

Eventuella restriktioner
Du måste kunna genomföra piloten under rådande omständigheter. Dvs med de restriktioner som råder eller som kommer att råda pga Covid-19.

Ansök här

Kontakt

 • Gorki Glaser-Müller

  Projektledare Narrative VR Lab och Framtidens biograf

  gorki [dot] glaser-muller [at] lindholmen [dot] se +46(0)70-790 48 46