Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Agera digitalt - framtiden är redan här

Under namnet "Agera digitalt" görs just nu en stor satsning från Västra Götalandsregionen för att stötta kulturinstitutioner att tillgodogöra sig ny digital teknik inom verksamheten.

Som ett steg i processen genomförde Media Arena och Interactive institute två endagarsworkshops på Visual Arena Lindholmen. Syftet var att inspirera, brädda perspektiven, interagera och testa på nya digitala verktyg i gränslandet mellan mjukvara, spel, hårdvara, sensorer och människor.

- Målet är att ge beslutsfattande personer modet att hjälpa till att bygga den digitala kultur vi redan är en del av och inte se det som ett motsatsförhållande. Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad, säger projektledare Christian Riedl på Media Arena.