Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Brinnande engagemang för arkitekturvisualisering

Architectural Visualization Days 2018 samlade under två fantastiska dagar ett hundratal 3D-artister, mjukvaruutvecklare, studenter och andra branschintresserade för att inspireras och lära mer om arkitekturvisualisering.

Architectural Visualization Days, som i år genomfördes för femte gången, har med åren växt till att bli nordens främsta mötesplats inom området och en internationell arena för inspiration och för diskussion om branschen.

Bland årets talare fanns både nationella och internationella representanter; Alex Hogrefe från Design Distills, Danica O Kus Photography, Mica Karlsson från Yrgo, Daniel Reuterswärd från Illusive Images och Victor Bonafonte Morales från Beauty and The Bit.

- Vi har etablerat oss internationellt och får besökare från flera andra länder och världsdelar, berättar Åsa Andblad, ansvarig för Architectural Visualization Days.

- Vi försöker hela tiden utveckla AVD och göra lite annorlunda från år till år. Årets AVD kändes väldigt lyckat, med en bra variation och nya interaktiva inslag i programmet. Talarna bjöd på personliga berättelser och reflektioner, bland annat kring hur man arbetat tidigare och hur man väljer att visualisera nu, fortsätter Åsa.

asa.png

 - Vi är så glada över deltagarnas entusiasm, den intima känslan och mångas glädje över att hinna prata med varandra, säger Åsa Andblad, projektledare på Visual Arena
 

Det är tydligt att AVD är av stor betydelse för deltagarna. Maja Ljunggren, arkitekturvisualiserare på WSP deltar för tredje året i rad.

maja_ljunggren.png- Jag ser AVD som en investering i mig själv, för att inte fastna i det gamla och faktiskt kunna hitta på någonting nytt, upptäcka saker som jag inte har märkt förut, träffa branschkollegor som jag inte tidigare mött och se vad som händer omkring mig, säger Maja. 

Visual Jamming nytt inslag 

Ett av de nya inslagen under AVD 2108 var Visual Jamming - en interaktiv workshop.

britta_1.png

- Vi ville implementera workshop-momentet under AVD då det känns viktig att alla är delaktiga. Vi är så många fantastiska människor som är på det här eventet och det känns synd att man bara sitter och lyssnar. Så att skapa ett kreativt forum där alla får delta och där man får känna att man kan utveckla sin kreativitet och släppa loss lite, det tycker vi är viktigt, säger Britta Wikholm från Visulent, som ansvarade för workshopen.

En mognande bransch

En stor del av programmet under AVD hade fokus på inspiration och deltagarna bjöds på en uppvisning av fantastiska visualiseringar och fotografier. Den stora bredden inom arkitekturvisualiseringsområdet visades upp - hur arkitektur och dess detaljer förmedlas genom fotografi och illustration, och hur arkitektur, miljöer och människor visualiseras med olika teknik och uttryck.

En diskussion som vid flera tillfällen återkom under dagarna var kring arkitekturvisualiserarnas egna relation och identitet i sitt yrke och vad det egentligen innebär. Arkiteturvisualiserare som yrkesgrupp har de senare åren ökat stort och branschen har mognat, vilket nu kräver mer diskussion kring förhållningssätt och arbetsmetoder -  både i det egna arbetet som i branschen i stort.

- Vi som arkitekturvisualiserare balanserar hela tiden mellan om det är ett konstnärligt jobb man har eller om det är ett verktyg för våra kunder. Ofta sitter man ensam på sin arbetsplats omringad av arkitekter och har inte så många runt sig som gör samma sak. Därför är det extra viktigt att hitta andra som har samma uppgifter och ett sammanhang där man kan diskutera yrkesrollen, där man känner igen sig, säger Britta Wikholm.

Training Sessions av sponsorer

En av de stora och återkommande inslagen i programmet var Training Sessions. Under dessa fick publiken möjlighet att bekanta sig med de senaste inom programvarorna och funktionerna och på ett mer praktiskt sätt få redskap att öka sitt arbete samt fick möjlighet att diskutera olika metoder att arbeta med dessa. Bland annat fick deltagarna höra om det senaste från iToo Software, Chaos Group och Epic Games.

Training Sessions hölls av sponsorer och inslagen var mycket uppskattade både av deltagare och av presentatörerna själva.

fabricie_bourrrelly.pngFabrice Bourelly från Epic games var med på AVD för första gången, och medverkade som presentatör under en av dagarnas Training Sessions;

- Deltagarna här är absolut nyckeln till oss, de representerar vem vi försöker prata med. Vi har fått mycket bra respons på vår presentation och har redan pratat om att göra projekt tillsammans med människor vi träffade här,  så vi är väldigt nöjda! säger Fabrice.

- Vi är så glada över deltagarnas entusiasm, den intima känslan och mångas glädje över att hinna prata med varandra. Allt jobb som vi på Visual Arena och programkommittén har lagt ner under åren har lett till en attraktiv årlig händelse med hög efterfrågan på biljetter! avslutar Åsa.

Architectural Visualization Days arrangeras av Visual Arena och är ett samarbete mellan Andreas Laessker VizualisationArkitektbyrån DesignArkitekterna Krook & TjäderRåformat VisualiseringsbyråSweco ArchitectsVisulent och White