Hoppa till huvudinnehåll

Expeditionen skildrar klimatförändringarna i Arktis i VR

tisdag, augusti 23, 2022

Forskaren Tyrone Martinsson, filmaren Gorki Glaser-Müller och Glaciologen Erik Mannerfelt är just hemkomna från en expedition på Svalbard där de filmat i VR för att utforska hur man med hjälp av visuella verktyg kan förstärka skildringen av klimatförändringar i projektet Expanderad Refotografi. 

Expeditionen har 3D-skannat och filmat i 360° och 180° ett område på Svalbard för att sedan användas för att skapa en visuell upplevelse som påvisar klimatförändringarna genom VR, 3D-modeller och storytelling. En central del i projektet är att utforska hur man kan arbeta med dessa verktyg för att ge nya perspektiv och nya upplevelser av dels forskning som handlar om klimatförändringar och dels innovativ visuell storytelling. Kort och gott utforskas hur immersivt berättande kan öka engagemanget mot klimatkrisen. Här möts ​​tvärdisciplinär forskning och innovativ visuell storytelling. 

Berätta, vad är målet med projektet? 

– Vårt syfte är att förmedla klimatförändringar på andra sätt än vad som normalt används inom vetenskapen. Vi använder oss av en metod som oftast används i visuella produktioner för konst och publika upplevelser men som vi vill utforska möjligheten för att integreras med vetenskapliga fakta och forskarens arbete i fält för berättelsen om sambandet mellan människans exploatering av planeten och klimatförändringar, menar Tyrone Martinsson, Professor, HDK-Valand, Göteborgs universitet. 

Expedition på båt i Arktis bland isberg gör en selfie men breda leenden.

Från vänster, Gorki Glaser-Müller, Erik Mannerfelt och Tyrone Martinsson. 

Gorki, som filmregissör och VR-expert från Visual Arena, kan du berätta om Svalbardexpeditionen?

Det var fantastiskt men väldigt krävande. Långa ljusa arbetsdagar i ett fantastiskt vilt landskap. Men att se dessa glaciärer smälta framför våra ögon är både spektakulärt och sorgligt. Glaciärerna återhämtar sig inte. Allt djurliv lider av klimatkatastrofen och det syns. Historiskt har det funnits mycket fisk och valar. Nu är 90% av det borta. Att glaciärer smälter i kombination med industriella fisket är förödande. 2048 kommer det inte finnas nån fisk kvar. Tiden där manar till reflektion.

Med det visuella verktyget som kommer vara immersivt hoppas vi kunna tala till mottagarens sinnen och med det väcka ett intresse och även kärlek för platsen och glaciärerna så tittaren engagerar sig i bevarandet av den, menar Gorki Glaser-Müller, VR-expert, Visual Arena.

Lunch med vindskydd en julidag på Svalbard.

Lunch med vindskydd en julidag på Svalbard. 

Vad kan vi förvänta oss av historien ni skapar i det visuella verktyget? 

Vi kommer att arbeta med en berättelse som sträcker sig från Svalbards upptäckt 1596 från de skisser som finns från den tiden. De som först upptäckte Svalbard gick iland där vi har arbetat. Från 1596 och till idag har vi ett material som bildar en tidslinje på många plan i en historia om en del av Arktis, den västerländska människans förhållande till Arktis och naturen, geopolitik och en start för att försöka arbeta med vägen mot hur vi ska förhålla oss till framtidens Arktis, menar Tyrone Martinsson, Professor, HDK-Valand, Göteborgs universitet.

En man (Forksaren Tyrone Martinsson) vid en vattenkant som fotograferar en glaciär

Tyrone Martinsson med kameran i hand. 

XR talar till känslorna 

XR-tekniker med 360° & 180°-video erbjuder en ny kapacitet att länka det historiska med det samtida på ett mycket direkt sätt. Genom att slå samman historiska vyer av det arktiska landskapet med samtida sekvenser tillåter projektet användare att "besöka" specifika platser och navigera genom uppslukande tidsperioder och göra sina egna observationer av effekterna av ett klimat i övergång. Stereofunktionen hos denna teknik som skapar en 3D-vy erbjuder ett nytt sätt att relatera till återkommande fotografier eller andra visuella källor. 

Genom att lägga till drönarbilder kan tittarna växla från ett markbaserat perspektiv för att få ett flygperspektiv när de tittar på glaciärer. Virtuell verklighet kommer att utöka denna förmåga att uppleva klimatförändringar och lägga till ett alternativ för interaktivitet. 

Engagemang i det virtuella landskapet förbättrar sättet som alla kan "besöka" Arktis, och viktigare, få en känsla av skala och avstånd som närmar sig glaciärer och berg. 

Ljud kommer även att utforskas, hur det kan förhöja upplevelsen ytterligare. Samtidigt är ljudet av tystnad i Arktis en utmaning att kommunicera, den förstärkta upplevelsen av plötsliga ljud från vilda djur och kalvning av glaciärer eller tumlande stenar är ett möjligt tillägg till upplevelsen såväl som vindens och havets olika uttryck.  

Den digitala kopian som kommer att skapas genom 3D-skanningar av landskapet kan öka medvetenheten om de unika egenskaperna av platsen och skapa en bättre förståelse för förändringsprocessen samt framkalla känslomässiga reaktioner som behövs för åtgärder för att skydda Arktis.

Genom att slå samman dessa tekniker i ett visuellt verktyg och historia hoppas projektet att kunna skapa en stark upplevelse som talar till känslorna och ultimat leder till klimataktioner. Kanske kan även projektet inspirera klimatforskare över välden att använda storytelling och visuella medier för att kommunicera forksningsresultat på ett annat sätt än via akademiska artiklar. 

Projektet leds av Göteborgs universitet och finansieras av Vetenskapsrådet, Visual Arena är en part i projektet där Gorki Glaser-Müller spelar en central del som VR-kunnig och filmregissör.  

Resultatet i form av historien i visualiseringsverktyget som utvecklas kommer att visas för publik på Visual Arena, Norksa Polarinstitutet i Trömsø, Trömsø universitet och förmodligen på Universeums nya visualiseringsdom.

Man står med expeditionskläder på svalbard, i bakgrunden öppnar en stor glaciär sig upp. Bredvid mannen syns en 360 graders kamera på ett kamera stativ!

Forskning fördjupar upplevelsen av klimatförändringar med storytelling & visualiseringar

2023-12-14
Fotografiska metoder, visualisering, storytelling, VR och klimatförändringar i arktisk miljö. Allt detta är innehållet i forskningsprojektet Extended Rephotography: immersive visualization of climate...
Photo of Magdalenefjorden

Expanderad refotografi

Forskningsprojektet utgår från att vi behöver nya föreställningar om den komplexa effekten av global uppvärmning och klimatförändringar som följd. Den konstnärliga forskningen kan expandera de verktyg...
Kvinna som labbar med VR

Narrative XR Lab

Narrative XR Lab är ett kreativt labb på Visual Arena, här utvecklas och utforskas konstnärligt berättande i Extended Reality (XR). Här får grafiker, manusförfattare, spelutvecklare, projektledare...
Gorki Glaser-Müller

Gorki Glaser-Müller

Visual Arena
Projektledare
Narrative VR Lab/ Framtidens biograf