Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Färre stereotyper när framtidens städer ska visualiseras

Forskning visar att stereotypa bilder av människor ofta används i visualiseringar av framtida stadsmiljöer. Det vill ett nytt samarbetsprojekt undersöka och ändra på. Genom användningen av normkritiska metoder vill man bidra till att fler människor känner sig inkluderade i utvecklingen av staden. I förlängningen hoppas man kunna bidra till att det skapas städer där fler kan känna sig hemma.
Bild: tmrw.se. Exempel på visualisering av framtida stadsmiljö av Tomorrow som deltar i projektet.

– Visualiseringar är viktiga redskap i hela stadsutvecklingsprocessen. Från de tidiga idéfaserna till kommunikationen med medborgare om stadens framtid. Normkritisk forskning har visat att visualiseringar av stads- och bostadsmiljöer ofta reproducerar stereotypa och begränsande föreställningar om ålder, genus, klass, etnicitet och funktionsvariation, förklarar Mia Leterius, programansvarig på Visual Arena och projektledare för förstudien.

Ett tiotal organisationer från hela stadsutvecklingsprocessen står bakom projektet som drivs av innovationsplattformen Visual Arena vid Lindholmen Science Park i samarbete med forskare inom stadsutveckling och normkritisk innovation vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Målet är att identifiera var och hur normer verkar i visualiseringsarbete i stadsutvecklingsprocesser samt identifiera behov av normkritiska metoder.

– Hur man arbetar i stadsutvecklingsprocessen påverkar även slutresultatet. Kan vi i ett tidigt skede bidra till inkludering så hoppas vi också få städer som är mer inkluderande, säger Mia Leterius.

Projektet har beviljats finansiering med 300 000 kr av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA inom utlysningen Mångfaldslabbet - normkritisk innovation 2015.

I förstudien medverkar Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling, Skanska, visualiseringsföretagen Tomorrow och Industriromantik, arkitektkontoret White, samt Monica Billger, Professor i visualisering, Chalmers och Beata Stahre Wästberg, Postdoktor i Visualisering, Göteborgs universitet.

Läs mer om projektet på Vinnova.se

 

Mer info om projektets fortsättning och rapporter >