Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fem miljoner kronor till Handelshögskolan för projekt inom visualisering av affärsdata

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tilldelar Centrum för Affärssystem (CFA) fem miljoner kronor för att genomföra en studie av hur svenska organisationer kan konkurrera genom interaktiv visualisering av affärsdata.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tilldelar Centrum för Affärssystem (CFA) fem miljoner kronor för att genomföra en studie av hur svenska organisationer kan konkurrera genom interaktiv visualisering av affärsdata. Forskningsprojektet går under benämningen ”Improving the effectiveness and efficiency of large Swedish firms through Accounting Information Systems (AIS) design and use”.

Projektets frågeställning grundas i att svenska organisationer har en lång tradition av att använda IT, men att de ännu inte till fullo fått ut de fördelar som användningen av avancerad IT kan ge, något som tidigare forskning visat. - Vi har identifierat ett behov av mer forskning på området då verksamhetsövergripande systemstöd inte når sin fulla potential i att öka effektiviteten hos de organisationer som använder sig av den, och målet med vårt forskningsprojekt är därför att skapa en ökad förståelse kring hur beslutstöd kan stärka inre och yttre effektivitet i svenska företag, säger Urban Ask, Ek Dr och en av forskarna som deltar i projektet.

 

Pressmeddelande Handelshögskolan >>