Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Första året i siffror

Den 27 mars 2012 invigdes Visual Arena Lindholmen. Den nya arenan väckte stor uppmärksamhet och hade högt besökstryck, vilket har hållit i sig under det gångna året. Räknat från april 2012 till och med mars 2013 har Visual Arena använts totalt 218 gånger av samhällsaktörer, företag och högskolor.

Vid en uppdelning av de 218 bokningarna står offentlig sektor för 121, näringsliv för 58 och akademi för 39 av bokningarna.

Bokningar från offentlig sektor utgörs främst av Stadsbyggnadskontoret, vilka använder sig av arenan vid modellsamordning av Västlänken och utveckling av Älvstaden. Bland de 121 bokningarna finns även besök från olika delegationer och ministrar däribland, näringsdepartementet, Cecilia Malmström och Israels ambassadör.

Från akademin är det framför allt Chalmers och Yrkeshögskolan som använt arenan, men även Handels och IT-universitet har förlagt kursverksamhet här. Institutionen för fysik vid Göteborgs universitethar använt arenan för att med hjälp av visualisering och 3D enklare förklara komplexa begrepp inom ramen för öppna föreläsningar. Visual Arena har även använts som utställnings- och presentationsarena samt agerat uppdragsgivare.

Volvo, Saab, Dassault, Sigma, Edvirt och Berge är några av företagen som använt arenan såväl för internmöten som för lanseringar, utbildningar och utveckling.

Visual Arena erbjuder även arbetsplatser. I dagsläget är det nästintill fullbelagt av bland annat Meindbender, Baluba och studerande från Yrkeshögskolan och Chalmers.