Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Framtidstro när Film- och TV-branschen samlades

Lindholmen Science Park stod som värd när Peter Settman talade om nya satsningar på seriedramatik - en kväll i november då Baluba bjöd in Film- och TV-branschen till Visual Arena. Fler än 100 personer lockades till detta möte som blickade in i framtiden.
Peter Settman och Daniel Lägersten på Baluba berättar om arbetet på Lindholmen Science Park

Bland talarna fanns representanter från Baluba, SVT, Film i Väst, Göteborg International Film Festival och Opera Software. Mette Friberg, SVT, diskuterade branschens behov och Daniel Lägersten, Baluba, talade om det växande intresset för innovativ seriedramatik. Tomas Eskilsson från Film i Väst kunde stolt konstatera att summan av det lokala Film- och TV-stödet, där Film i Väst är störst, är större än det statliga stödet som fördelas av Svenska Filminstitutet.

När även Martin Svensson från Visual Arena Lindholmen kunde berätta om Göteborg Stads ökade regionsstöd till branschen så kunde talarna enas om ökade möjligheter för att locka till sig produktioner i regionen inför framtiden.