Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hallå där...

...Felix Gyllenstig Serrao, en av talarna på "Minecraft för stadsutveckling och lärande" som går av stapeln på Visual Arena Lindholmen den 17 maj. Felix arbetar som förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg och bloggar under pseudonymen "Spelläraren" som uppmärksammats i TV, radio och tidningar.
Felix Gyllenstig Serrao

På vilket sätt kan Minecraft ge upphov till nya samarbetsformer i skolmiljön?

- Minecraft lyfter våra traditionella läromedel till nya höjder. Genom att bygga tillsammans i Minecraft får eleverna kreativt skapa en egen kontext och produkt utifrån den kunskap de lärt sig. För att bygga tillsammans i Minecraft måste eleverna tillämpa ett entreprenöriellt förhållningssätt där de tillsammans diskuterar, prövar och omprövar idéer, löser problem och utmaningar utan hinder, eftersom det sker i spelets lustfyllda kontext.

Hur kan Minecraft främja stadsutveckling?

- Genom spelet Minecraft skapas helt nya kreativa förutsättningar för barn och ungdomar att uttrycka sig. De får berätta, utifrån ett verktyg som de behärskar och förstår, vad de skulle vilja se förändras. Detta är förutsättningar som ett tomt papper och penna inte kan skapa. I Minecraft blir de inspirerade av varandra och det skapas ett kluster av idéer som tillsammans blir en stor idébank som till exempel stadsutvecklare, arkitekter och politiker kan ta del av. Genom stadskartor i Minecraft kan elever lätt navigera sig eftersom de är vana vid verktyget. Minecraft skapar helt nya förutsättningar för demokrati, då barn och ungdomar lättare kan uttrycka sig och sina åsikter i ett forum som är nära deras egen vardag och verklighet.

Hur kan pedagoger använda ungas drivkraft för spel för att komplettera undervisningen?

- Spel lyckas med det skolan ofta inte lyckas med. Spel möter spelaren på den nivån och den erfarenhet som den har, vilket gör att spelet varken blir för lätt eller för svårt. Det gör att spelaren hela tiden känner sig utmanad. Genom att vi i undervisningen använder oss av spel och dess kontext genom till exempel spelifiering känner eleverna samma utmaning, men blir också mer motiverade till att lära sig. Det gör att många elever som av olika anledningar inte klarar av det traditionella skolsystemet upplever att de kan lyckas i skolan, eftersom det är enklare att förstå spelens språk än skolan och samhällets.

Mer om Felix
Felix Gyllenstig Serrao har arbetat i en särskild undervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser och handlett lärare i att använda Minecraft i pedagogiken. Han nominerades till Guldäpplet 2016 och har skrivit boken ”Minecraft som pedagogiskt verktyg” för förlaget Natur & Kultur. Felix blogg

"Minecraft för stadsutveckling och lärande", den 17 maj på Visual Arena