Hoppa till huvudinnehåll

Handbok för normkritisk visualisering lanseras - för mer inkluderande städer

fredag, november 22, 2019

Visualisering är ett viktigt verktyg för att kommunicera visioner för stadsutveckling. Men om bilderna som visas är väldigt likriktade i fråga om t ex kön, funktionsvariation och etnicitet, riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och diskrimineras. Nu lanseras en guide och handbok som med konkreta verktyg utmanar normer och vill bidra till mer inkluderande städer.

– Om vi bara tänker på vår stad som en plats med fint väder och glada barn som leker, missar vi alltid flera viktiga perspektiv. Staden är komplex, ska vara komplex och vi måste också hantera den så. Helt enkelt sluta förenkla och försköna. Normkreativa visualiseringar ger oss möjlighet att gestalta vardagen ur fler perspektiv, säger Lisa Wistrand, Kulturgeograf och samhällsplanerare på White Arkitekter.

Bakgrunden till handboken och guiden är NormViz-projektet där Chalmers Tekniska Högskola, RISE, Skanska, White Arkitekter och Visual Arena vid Lindholmen Science Park har drivit arbetet ihop.

Handboken och guiden vänder sig till de som på olika sätt arbetar med visualiseringar i stadsutveckling och arkitekturprojekt. Avsikten är att bidra till en större medvetenhet om hur normer kommer till uttryck i visualiseringar och erbjuda konkreta verktyg och taktiker för att arbeta normkritiskt.

Ladda ner Guiden här >

Ladda ner Handboken här >

Hur den tänkta staden visualiseras, även om det bara är just tankar och idéer, påverkar i hög grad. Visualiseringar som bara representerar eller visar en del av befolkningen bidrar till att skapa städer just för den delen, men inte för alla, säger Marcus Jahnke, forskare inom forskningsinstitutet RISE.

Vi måste helt enkelt bli bättre på att laborera och utmana när vi gestaltar olika miljöer. På så sätt kan vi bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Normkritik och normkreativitet är ovana begrepp för många. Att göra en handbok och guide som blir tillgängliga för alla handlar om att sprida kunskapen som vi har tagit fram i forskningsprojektet. Det är fantastiskt om vi på Skanska i rollen som samhällsutvecklare kan vara med och utveckla inte bara oss själva utan en hel bransch, säger Christina Ingelsten, affärsutvecklare på Skanska Sverige AB.

Projektet, och handboken som blivit ett påtagligt resultat, är en viktig del i vårt arbete för visuell och virtuell innovation. Praktiska verktyg som kan spridas vidare till andra aktörer är effektiva budskapsbärare, säger Petra Juhlin, projektledare på Visual Arena.

Fakta om projektet

  • Projektets namn är "Normkreativ visualisering i stadsutveckling"
  • Finansierat av Vinnova
  • Förstudien pågick 2015-2016
  • Projektet pågick 2017-2019

Läs mer om projektet här ->