Hoppa till huvudinnehåll

InfraVis ska hjälpa Sveriges forskare att visualisera vetenskaplig data

måndag, december 6, 2021

Chalmersledda InfraVis har tilldelats finansiering av Vetenskapsrådet för att bygga upp en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data. Den nya infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten och är en del av arbetet att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av storskaliga data.

Bild som visar infravis

Bild från Ingela Nyström, Uppsala Universitet: Pipeline of a virtual surgery planning system built on interactive visualization techniques.

Idag finns den senaste tekniken inom datavisualisering tillgänglig vid flera lärosäten i Sverige, men för den enskilde forskaren kan det vara svårt att komma igång att använda den då tekniken kräver expertis, tid och resurser. Detta ska InfraVis kunna råda bot på genom att skapa en gemensam inkörsport till de avancerade teknikerna i kombination med kompetenshöjande insatser för forskare runt om i landet. 

InfraVis möter ett växande behov och Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering vid Chalmers och huvudsökande för ansökan, räknar med användare från ett brett spektrum av discipliner som humaniora, medicin och teknik, redan under första året. 

– Analys av data är en allt viktigare del av forskarnas arbetsflöde, men också en utmaning eftersom det kan handla om väldigt stora och komplexa datamängder. Här kan visualisering komma in som ett viktigt verktyg för att aktivera vår förmåga att känna igen mönster och upptäcka trender, säger Monica Billger.

Bild som visar informationslager

Bilden från projektet MiljöVis/DTCC, ACE, Chalmers, visar hur bullerdata visualiseras för att visa hur ljudet från en planerad järnväg kan påverka enskilda byggnader. Översta bilden visar bullernivåer runt om huset och på huset, nedersta visar endast påverkan på byggnaden.

Förutom att ge forskare stöd kommer InfraVis experter runt om i landet att själva bli stärkta genom samverkan. Lokala resurser kommer dessutom ges möjlighet till en hållbar struktur för vidare utveckling. Anders Ynnerman, professor i visualisering vid Linköpings universitet konstaterar att “satsningen på InfraVis bekräftar Sveriges starka position inom visualiseringsforskningen i världen och kraftsamlar landets experter för att erbjuda svenska forskare unika möjligheter till avancerad visuell dataanalys. InfraVis är ett exempel på en ny generation av infrastrukturer som innefattar både hårdvara och mjukvara, men framförallt också mänsklig expertis”.

– Ledning av en infrastruktur med nio olika universitet som partners kräver ett gott samarbete, vilket InfraVis-konsortiet redan har etablerat då beslutet om den nationella infrastrukturen har föregåtts av noggrann planering och nära samarbete mellan värduniversitetet Chalmers och de övriga partneruniversiteten, konstaterar Monica Billger.

Citat ur den internationella panelens yttrande:

 

“The idea of a visualization competence infrastructure is novel, timely and needed. InfraVis combines national strength in this field to propose a new model for making this competence accessible to other fields. It could serve as a blueprint for other IT competence fields in Sweden and for visualization in other countries. This is an excellent project that addresses an important need, especially that this infrastructure is relevant to all sciences and also addresses important societal aspects. It would be unique in the world.”

Fakta om InfraVis 

Finansieringen av InfraVis är en del i utlysningen “Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021”. InfraVis är en öppen forskningsinfrastruktur som inkluderar infrastrukturer med kompletterande kompetens och kommer att ge forskare i Sverige möjlighet att få hjälp med att analysera och visualisera data vilket ska främja svensk forskning inom alla områden.
InfraVis leds från institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers. Nio lärosäten ingår i infrastrukturen: Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

InfraVis kan användas både som en ingång till olika resurser för att lösa enklare problem och frågeställningar, men kommer också erbjuda stöd på mer avancerad nivå, där även utveckling av mjukvara ingår. InfraVis kommer att ha starka kopplingar till och samarbeten med andra lokala, nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Till exempel kommer SNIC-användare, forskare vid MAX IV, CERN-forskare samt initiativ från livsvetenskaper och digital humaniora att kunna dra nytta av tillgång till visualiseringsexpertisen.

 

Mer information: 

Monica Billger, professor i Arkitektur och Visualisering, Chalmers, telefon +46 317722383, monica.billger@chalmers.se 

Cecilia Lindhé, föreståndare vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet, telefon 0738-299901, cecilia.lindhe@gu.se

Tino Weinkauf, professor i visualisering, KTH, telefon 08-7906075, weinkauf@kth.se

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet, telefon 070-5566638, anders.ynnerman@liu.se

Andreas Kerren, professor i informationsvisualisering, Linnéuniversitetet och Linköpings universitet, telefon 0470-767502, andreas.kerren@lnu.se

Melvyn B. Davies, professor i astronomi, Lunds universitet, telefon 070-5571449, melvyn_b.davies@math.lu.se

Mårten Sjöström, professor i signalbehandling, Mittuniversitetet, telefon 010-1428836, marten.sjostrom@miun.se

Karin Danielsson, föreståndare vid Humlab, Umeå Universitet, telefon 090-7866586, karin.danielsson@umu.se

Ingela Nyström, professor i visualisering, Uppsala universitet, telefon 070-1679045, ingela.nystrom@it.uu.se