Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Innovationslabb för hållbar stadsutveckling

I höst startar ett innovationslabb på Visual Arena. Det är ett initiativ från Göteborgs Stad, där en ny innovationsplattform ska utvecklas för hållbar stadsutveckling. Innovationslabbet kommer att bli en testarena för nya tekniklösningar, innovationer och arbetsprocesser.

En miljö som stimulerar innovation
Projektledare för Innovationslabbet är Lina Lundgren, verksamhetsutvecklare på Älvstranden Utveckling.
- För vår del ligger tyngdpunkten i innovationsplattformen på att processleda, identifiera, testa, utveckla samt se till att se till att tänkbara innovationer snabbare blir verklighet. Utvecklingsarbetet sker i ständig förändring och bygger på att involvera och göra medborgare och näringsliv synliga i innovationsarbetet för staden. Vi behöver vara i en miljö som stimulerar innovation och entreprenöriella drivkrafter och där olika discipliner kan mötas över gränserna. Visual Arena främjar detta, säger Lina Lundgren.

Om Göteborgs Innovationsplattform
Inom ramen för utlysningen ”Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer" har Vinnova beviljat 8 500 000 kr till att utveckla en innovationsplattform för hållbar stadsutveckling i Göteborg. Satsningen kommer att användas till att skapa en arena där nya innovativa lösningar kan testas och visas upp. Genom att ta ett samlat grepp kring befintliga initiativ inom hållbar stadsutveckling som redan finns i Göteborgsregionen; plattformar, arenor, demonstrationsprojekt och konsortium skapas en unik samverkansplattform för hela Göteborg, så att visioner och handlingsprogram snabbare blir verklighet. 

Läs mer om utlysningen på vinnova.se

Läs mer om Vision Älvstaden