Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Kreativt visualiseringsprojekt vill skapa verktyg för inkluderande städer

Normkreativ visualisering i stadsutveckling är namnet på ett nytt och betydelsefullt projekt, både ur ett demokratiskt- och ett jämställdhetsperspektiv. Skanska och White arkitekter är några av de engagerade parterna och projektet drivs av Visual Arena på Lindholmen Science Park.
Bilden av en aktiv mötesplats har tagits fram utifrån ungdomars egna idéer med hjälp av White arkitekter i samarbete med stadsdelen Centrum, Actionhallen och Actionpark. Till grund ligger en workshop där ungdomar från hela Göteborg deltog.

Projektet som finansieras av Vinnova föregicks av en förstudie om normkritisk visualisering, där man såg behov både av systematiska redskap för visualiserare i stadsutveckling, i form av t ex utbildning, alternativa uttryck och taktiker, samt ett behov av normkritiska visuella verktyg. Anledningen var att många visualiseringar är väldigt likriktade i sitt uttryckssätt idag, om man ser till miljöer, personer och aktiviteter.

-Detta är ett område som engagerar eftersom visualisering spelar en så stor roll när vi skall utveckla våra framtida städer, säger Mia Leterius, ansvarig projektledare på Visual Arena, Lindholmen Science Park. 
-Saknas det metoder och verktyg, dvs uttrycksmöjligheterna är begränsade, för att ge en inkluderande bild i allas ögon av framtida visioner, så finns det en risk att man istället bidrar till diskriminering i samhället.

Förutom SP och Chalmers är Skanska och White arkitekter delaktiga i projektet och de resultat som kommer fram under projektets gång kommer att implementeras i deras utvecklingsprocesser.

-Vi måste uppmärksamma oss själva på var vi har cementerade normer som hindrar en utveckling. Resultaten och det vi kommer fram till ska kunna appliceras i och utmana hela branschen och därmed skapa en verkningsfull förändring, säger Christina Ingelsten, Marknadsutvecklare på Skanska.

- Visualisering är väldigt viktigt inom dialogprocesser, vi har märkt att det kan vara mycket lättare att kommunicera i bilder, det ger bättre resultat än bara ord. I projektet kan vi utveckla de verktyg som finns, t ex ”skalgubbe bibliotek”, och få dem och växa och bli mer varierade, säger Samuel Michaëlsson, Arkitekturvisualiserare, White arkitekter.

I projektets referensgrupp medverkar bland andra Afrah Nasser, journalist och aktivist för mänskliga rättigheter, och hon säger:
-När det gäller stadsutveckling är det viktigt att vara medveten och kritisk till normer då de spelar en betydande roll när det gäller hållbar utveckling. Det är viktigt att vi börjar visualisera den typ av smarta städer vi vill leva i.

Projektet drar igång i januari och de normkreativa visuella innovationsverktyg och metoder som utvecklas kommer finnas tillgängliga att ta del av. På längre sikt siktar man på att hela bygg- och stadsutvecklingssektorn integrerar detta i sitt arbete.

Läs mer om projektet här.

Normer, är ett begrepp för allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende. Normer är ett komplext område generellt; många normer är nödvändiga i samhället för att upprätthålla en social ordning som förhindrar orättvis behandling, men samtidigt kan normer bidra till att upprätthålla ogynnsamma sociala system och kan utestänga människor.