Hoppa till huvudinnehåll

Lindholmen Science Park fördjupar utvecklingsarbetet inom den audiovisuella sektorn

onsdag, juni 8, 2022

Lindholmen Science Park undersöker nu synergier och utvecklingspotential i gränslandet mellan framför allt artificiell intelligens, rörlig bild och visualisering – men även mellan medier, spel, demokratiska frågor och annan upplevelseindustri. Kan det bidra till nya lösningar på samhällsutmaningar?

Martin på bild. Kvinna i brunt hår som ler mot kameran. Klädsen är en färgglad blus, gröna blommor mot ett svart tyg.

Martina Eriksdotter, strategisk filmutvecklare på Filmkontoret Göteborgs Stad, arbetar nu för Lindholmen Science Park med uppdraget.

Genom det fördjupade arbetet så möjliggörs ett utforskande av den audiovisuella sektorn nationellt – där nya metoder och arbetssätt i kombination med den tekniska utvecklingen och konsumentbeteende utgör de givna utgångspunkterna.

Samtliga program på Lindholmen Science Park drivs med ett stort antal partners i både privat och offentlig sektor, där även akademi och forskningsinstitut är aktivt engagerade. Lindholmen Science Park är sedan flera år värd för Film & tv, en del av Göteborgs Stads satsning inom film och rörlig bild, som övergripande hålls samman av Kulturförvaltningen. 

Målet under 2022 är att öka förståelsen för bland annat artificiell intelligens, rörlig bild, visualisering, medier och spel – att se synergier och hitta relevanta områden där det är rimligt att samarbete mellan privata och offentliga aktörer kan bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd. 

Martina Eriksdotter, strategisk filmutvecklare på Filmkontoret Göteborgs Stad, arbetar nu för Lindholmen Science Park med uppdraget och är därför tjänstledig från Kulturförvaltningen på halvtid under 2022.

– Det är med stor entusiasm jag tar mig an uppdraget, det ska bli intressant att undersöka hur vi kan möta de samhällsutmaningar vi står inför med bland annat tekniken som verktyg. De senaste åren har det skett en enorm tillväxt inom till exempel film, tv - och spelindustrin. En gemensam nämnare för de områden vi fokuserar på är att de, förutom att de har en stark tillväxt, också står för en hög påverkansgrad i samhället. Tillsammans utgör det grunden för en unik förändringskraft som kan möjliggöra en positiv utveckling, säger Martina Eriksdotter.

 – Martina har en perfekt profil för att arbeta i undersökande syfte med frågorna, säger Martin Svensson, co-director på AI Sweden och programchef på Lindholmen Science Park. Hon har med utvecklingsfrågorna som huvudfokus skapat spännande strukturer inom film och rörlig bild på en lokal, nationell och internationell nivå i sitt uppdrag som strategisk utvecklare. Det ska bli spännande att följa det arbete vi gör tillsammans under det kommande året.
 
Vid frågor, kontakta:

Martina Eriksdotter, Programutvecklare
martina.eriksdotter@lindholmen.se
tel. 0705-101481