Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Narrative VR Lab söker svar på hur berättelser kan skapas med hjälp av VR

Att använda VR-teknik som berättandeform är ett relativt nytt område som fortfarande är i en experimentell fas. Men potentialen i denna berättandeform är mycket stor, och i projektet Narrative VR Lab som drivs vid Visual Arena ser man på möjligheterna i att testa sig fram och hitta nya innovativa sätt att nå publiken. Men hur gör vi detta på bästa sätt och vilka utmaningar ställer det på vårt etablerade sätt att arbeta med manus och visuell produktion?
Bilden ovan är en test av Gorki gjord med egen 360 graders kamera, en sfärisk bild som inverteras och därmed skapar en centrerad bild som brukas kallas Tiny Planet. - Jag är barnsligt förtjust i den effekten, säger Gorki.

 

Stora utmaningar med nytt berättarformat

Att gå från den linjära filmen till 360- och VR teknik ger stora och nya möjligheter att skapa starka känslomässiga upplevelser för publiken. Formaten ger en unik möjlighet att visa händelser ur ett perspektiv där man får en stark känsla av att vara delaktig på riktigt – just här och nu.

Men den nya tekniken medför stora utmaningar. Det krävs nya arbetssätt och nya kompetenser i alla led, från manus, produktion, till efterbearbetning och distribution. Och även den praktiska arbetsgången och processen för utvecklingen innebär ett helt nytt tänkande, vilket är ett område där det ännu inte finns någon etablerad metod att arbeta efter.

360 används ofta som begrepp för filmning i 360 grader, medans VR innefattar både produktion och återgivning av både  filmad verklighet och digital miljöer. I 360-filmen är man fortfarande i ett förutbestämt skede som är relativt linjärt med en eller flera fasta kamerapositioner. Digitala miljöer ger ytterligare frihetsgrader där konsumenten kan ges möjlighet att friare röra sig.  Hur ska man i dessa miljöer då tänka som upphovsman för att utveckla en berättelse, när historien inte längre kan styras fullt ut?

- Det linjära filmformatets manus har haft många år på sig att utvecklas. Att berätta en berättelse i VR format ställer helt andra krav på manusarbetet, vilket gör att man måste tänka på helt nya sätt, säger Gorki Glaser-Müller, projektledare för Narrative VR Lab.

psx_20180326_140400-1.png

På bilden: Gorki Glaser-Müller

- I de nya formaten sätts betraktaren i centrum och berättelsen utspelar sig inte längre bara framför våra ögon, utan över, under och omkring oss. Hela syn- och ljudspektrat är med i upplevelsen och man kan själv välja den vinkel man vill se. Publiken är inte längre en passiv betraktare utan kan t o m bli en del av historien, säger Gorki.

Berättelsen är kärnan i Narrative VR

Även om tekniken självklart har en stor roll så är det för berättande i 360 och VR inte alltid det som är viktigast, utan kunskap om berättande och dramaturgi är avgörande. Man måste vilja förmedla något, nå publiken med en känsla, stämning eller budskap och ha en vision om hur denna ska upplevas av publiken oavsett betraktelsevinkel.

- En berättelse innehåller rent hantverksmässigt vissa beståndsdelar t ex karaktärer, relationer mellan karaktärer, historiens konflikt, platsen och situationen. Vi ser gärna att projekten vi arbetar med åtminstone har någon av dessa ingredienser, fortsätter Gorki.

- Man behöver inte kunna programmera själv men man kan helt klart ha en fördel av att ha kunskap från spelmotorer och VR teknik. Sedan måste man precis som i annan filmproduktion bygga upp sitt team, med de specialkompetenser som finns inom området. Än så länge är det ganska begränsad kunskap och aktörer inom området, men kunskapen ökar hela tiden och kan hittas på både filmproduktionsidan såväl som inom spel-  eller visualiseringsindustrin beroende på vad man vill uppnå för resultat.

matthew-sleeper-115697-unsplash_0.png
 
Viktigt att bygga upp rätt arbetsprocess

Inom Narrative VR Lab har två produktioner valts ut för att vidareutvecklas genom att få det stöd som behövs för att de ska kunna ta fram en pilot som sedan kan tas vidare för slutlig finansiering. Projekten Trojanen och Medusa ska vara klara i slutet på maj och kommer då att visas upp på Visual Arena. Mer om utvalda produktioner i projektet går att läsa här.

- Båda produktionerna bygger på starka idéer, men den stora svårigheten för dem är att hitta rätt arbetsflöde och i tidigt stadium upptäcka de största hinder för att uppnå sin vision. Vi fungerar som handledare och coacher för att få dem att utveckla sitt manus och sin arbetsprocess och hjälper dem hitta rätt person till rätt sak för att bygga sitt produktionsteam, berättar Gorki.

Förutom stöd i sin arbetsprocess och sitt idéskapande får deltagarna under perioden även tillgång till utrustning via Gothenburg Studios och möjlighet att sitta och arbeta hos Visual Arena på Lindholmen Science Park. Utöver detta ges även ekonomiskt stöd för att finansiera en del av piloten, så att de senare kan ta den vidare mot slutproduktion.
 

gorki_3.pngEn mångfacetterad bakgrund
Gorki, som är projektledare för Narrative VR Lab, har själv en gedigen och bred bakgrund inom området. Han har arbetat med att skriva manus och regissera för flera olika plattformar, från film och radioteater till audiovisuell konst.

- Jag har under senare år haft stort fokus på narrative VR-området och bl a kurerade jag Västsvenska Filmdagarna VR-avdelningen. Jag har även jobbat med utbildning på bl.a. Beckmans designhögskola inom audiovisuell produktion och har en lång erfarenhet att leda kreativa processer - ett av mina stora intresseområden. Detta är något jag ser är en stor fördel i det är uppdraget.
 

Visual Arena en strategisk plats för att realisera projekt

- Jag har fortfarande lite utiftrån-perspektivet och ser Lindholmen Science Park och Visual Arena en strategisk plats mellan kreatörer och teknikmakare. Här finns tillgång till rätt förutsättningar, kompetens och här finns de tekniska lösningarna för att förverkliga visionerna. Det är en fantastisk möjlighet.

Projektet löper till och med april 2018 och efter att detta slutförs kommer piloterna presenteras på Visual Arena i maj.

 

Narrative VR Lab är ett utvecklingsprojekt där vi undersöker möjligheterna för att genom Virtual Reality och 360 graders film berätta en historia, med syfte att testa och hitta nya innovativa sätt att nå ut till publiken. Narrative VR Lab drivs i samverkan mellan flera aktörer inom film och VR branschen och innebär att vi under en period tar in två utvalda produktioner för att vidareutveckla dessa och ge dem det stöd som behövs för att de ska kunna ta fram en pilot som sedan kan tas vidare för slutlig finansiering. Läs mer om projektet här