Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu kan du se visualisering av göteborgarnas rörelsemönster

Trafikkontoret har mätt flödet av fotgängare i centrala Göteborg med WiFi. Se hur över 2 miljoner gångpassagerare fördelar sig dygnet runt över fem dagar!

Det är den mest omfattande mätningen av fotgängare som gjorts i Göteborg. Syftet var både att testa tekniken och få en översikt av hur fotgängare rör sig i staden. 

Resultatet ger oss möjlighet att se till både de absoluta flödena, men också gators och platsers användning i relation till varandra, men också skillnader i rörelser mellan dag och natt.

Mätningen gjordes tillsammans med Sweco och Bumbee Labs och har visualiserats som filmer tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Unreal Engine 4.

Läs slutrapporten

Läs mer på Göteborgs Stad