Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya beteenden och förändrat ledarskap

Genom visuell styrning minimeras flaskhalsar, effektiviteten i verksamheten ökar och ansvarstagandet likaså. Entusiastiska medarbetare blir ofta en följd. Titta ut över ett kontor och försök observera vad medarbetarna arbetar med och identifiera var problem finns. Det är inte alltid lätt eftersom mycket sker i det dolda.
Dag Bergsjö berättar om Yoleans kärnvärden

Fredagen 7 april samlades runt 50 personer från olika företag och organisationer då Visual Arena arrangerade ett seminarie tillsammans med Smarta Fabriker från Göteborgs tekniska college, med fokus på den senaste forskningen inom digital visuell styrning från Chalmers och det chalmersavknoppade bolaget Yolean AB.

Se presentationerna här:

Amer Catic, AB Volvo, och Dag Bergsjö, Chalmers & Yolean berättade om den japanska metodik som ligger till grund för det digitala stödverktyget Yolean Visuell Planering. Amer Catic delade med sig av hans erfarenheter av visuell planering från AB Volvo. Särskilt betonades att visuell styrning inte bara handlar om tavlor, möten eller om digitala lösningar. Visuell styrning handlar till stor del om nya beteenden och förändrat ledarskap.

visuell_styrning.jpg

På bilden: Daniel Torinsson och Daniel Andersson

Daniel Torinsson och Daniel Andersson examensarbetare från Smarta Fabriker, presenterade hur Yolean och digital visuell planering används i praktiken för att driva projektets tio examensarbeten. En utmaning i detta projektet är att alla projektmedlemmarna är nybörjare inom såväl sina respektive områden som att jobba i projekt med visuell styrning.

Roine Lundström berättade om Saab EDS resa att gå från fysisk till digital visuell planering.