Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Satsning på digitala tvillingar ska revolutionera stadsutvecklingen

​Vinnova satsar nu stort och långsiktigt på ett Chalmersbaserat kompetenscentrum, där man ska stärka konceptet digitala tvillingar för städer. Visual Arena Lindholmen är en del i satsningen, som ska heta Digital Twin Cities och planeras vara igång med verksamhet i januari 2020.
Konceptet Digital Twin förklarat i en enkel modell. Th. Visualisering av Lindholmen, Virtual City@Chalmers

Med dagens teknik kan en bil eller ett flygplan modelleras, och dess egenskaper simuleras och optimeras innan det ens lämnat ritbordet. Något som inom en nära framtid ska kunna bli verklighet för något så komplext som en hel stad. Städer är de största och mest komplexa system som människan skapar, och även de mest resurskrävande och avfallsproducerande. Andelen av jordens befolkning som bor i städer ökar dessutom för varje år, vilket innebär att behovet av omställning till hållbar utformning av våra städer också ökar. Integrationen av digitala metoder kan vara ett starkt stöd i denna utmaning. Likt processen med att bygga ett flygplan eller en bil, vars formgivning baseras på matematisk modellering, simulering och optimering, kan också städer utformas för att bli mer levande, effektiva och motståndskraftiga om de analyseras och testas innan de faktiskt byggs. 

I och med en nyligen beslutad satsning från Vinnova kommer totalt 100 miljoner kronor att investeras för att skapa möjligheter att analysera och testa beståndsdelarna i stadsutvecklingen på ett helt nytt sätt. Kompetenscentrumet ska heta Digital Twin Cities och planeras vara igång med verksamhet i januari 2020. 

Kopior förbättrar originalen

Digitala tvillingar är ett begrepp som revolutionerat tillverkningsindustrin och som dagligen används för att konstruera allt mer förädlade produkter. Tekniken har också spridit sig till planeringen och utvecklingen av våra städer, men är där vanligtvis begränsad till visuell representation. Centrumet Digital Twin Cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering – genom att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata.    

lindholmen_asa_andblad_0.jpg- Visualisering och digitala tvillingar är effektiva verktyg och bidrar till stärkt utvecklingsförmåga. Vi ser fram emot att bidra i kompetenscentrumet Digital Twin Cities genom engagemang som co-lead för arbetet kring Visualisation and Auralization, säger Åsa Andblad, t f kreativ ledare på Visual Arena.

Läs hela nyheten på chalmers.se

Läs Vinnovas pressmeddelande

Läs om Virtual City