Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Spelklustret representerat i Köln

Under året har en satsning gjorts för att samla spelindustrin i Göteborg. Bakom inititativet står Lindholmen Science Park och Business Region Göteborg tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och Mi5 Communications. Initiativtagarna hoppas att kunna stötta spelindustrin och även synliggöra stadens enskilda spelföretag.

För att skapa en större enighet och stärka banden mellan västsvenska spelföretag åkte Handelskammaren nyligen till Gamescom i Köln, en stor mässa för spelbranschen. Sex små västsvenska företag var med på resan. Med hjälp av Handelskammaren hade alla bolagen ett antal förbokade möten med bland annat spelförläggare under mässdagarna.

- Att marknadsföra sig och att sälja är vanligen den största utmaningen för de här bolagen. Eftersom branschen är global och utvecklas snabbt finns ingen gyllene formel för hur du lyckas. Alla letar efter sin metod och alla de bolag som åkte till Köln hittade någon form av ny infallsvinkel att arbeta vidare med, säger Ulrika Ahl, projektledare på Handelskammarens avdelning för internationella affärer.

Vill göra branschen mer känd
Nu diskuterar Ulrika Ahl och de bolag som var med på resan till Köln hur deras samarbete kan växa och utvecklas.

- De här bolagen har mycket gemensamt, men det är vanligt att de ändå inte har så mycket med varandra att göra. I Stockholm och Malmö pratar man om sin spelbransch, men det görs nästan inte alls här i Västsverige trots att det finns många företag i den här sektorn. Spelbranschen i Västsverige beskrivs som lite indie, säger Ulrika Ahl.

Visual Arena agerar mötesplats åt spelklustret
Förutom resan till Köln har satsningen på spelklustret utmynnat i två träffar och en tredje träff är på gång. Det har varit ett stort intresse och fler personer har anslutit sig efter hand. De initiativtagande organisationerna brinner att för att stärka branschen.

- För att stärka spelindustrin har många regioner runt om i världen valt att gruppera sig i kluster och på så sätt synliggjort och stärkt den egna verksamheten. I Sverige har detta skett i ett flertal städer, men ännu inte i Göteborg. Nu tycker jag att det är dags! säger Christian Riedl, projektledare på Visual Arena som agerar värd då spelklustret har sina träffar.

Läs mer om resan till Köln här