Hoppa till huvudinnehåll

Spelversionen av Göteborg – en viktig pusselbit för att möta hållbarhetsmål

måndag, december 20, 2021

Klimatkrisen är bara en av de utmaningar som Göteborgs Stad står inför. Här blir en digital tvilling av staden en viktig nyckel för att möta hållbarhetsmål, inte minst för näringslivet. Under två år har Virtual Gothenburg Lab utvecklat en testbädd för stadens digitala tvilling. Nu är den inledande delen i hamn och resultaten sätter ljus på både utmaningar och möjligheter.

Virtuella Göteborg – en tvilling för alla

I december 2021 lanserades en uppdaterad version av Göteborgs digitala tvilling, Virtuella Göteborg, som är en viktig kugge i att möta stadens hållbarhetsmål avseende social-, ekonomisk-och miljömässig hållbarhet. Tanken är att flera branscher, organisationer och företag ska kunna nyttja Virtuella Göteborg. Den digitala tvillingen kommer till exempel att kunna användas inom vård och omsorg, turism, utbildning och i dialoger med medborgare kring utveckling av staden.

Vad är Virtuella Göteborg? Ett spel?

Virtuella Göteborg är en visuell kopia av staden där staden kan upplevas som i ett högupplöst dataspel. Göteborgs digitala tvilling använder en spelmotor där användaren kan förflytta sig och testa saker. Låter det kul? Det är det. Men det är även ett kraftfullt verktyg att använda i stadsplanering och för att få en ökad förståelse kring samhällsutmaningar som klimatförändringar, segregering, transportbehov och effekter av stadens höga utbyggnadstakt.

I utvecklingen av den digitala tvillingen vill vi veta hur tvillingen ska utformas och fungera för att skapa så stor nytta som möjligt för dem som kommer att använda den. Därför tycker vi att det är viktigt att det finns en testbädd. De olika kompetenser och arbetsområden som möts via testbäddens 25 parter ger värdefulla insikter om vilka  grundstenar som behövs för att den digitala tvillingen ska fungera, säger Eric Jeansson, Projektledare för Virtuella Göteborg, stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Under två år har testbädden Virtual Gothenburg Lab utvecklats för att skapa en miljö där arbetsprocesser, verktyg och metoder kring den digitala tvillingen kan testas. Målet är att tvillingen ska kunna ge största möjliga stöd åt Göteborgs Stads verksamhet inom stadsutveckling med syfte att förbättra förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet. Under uppbyggnaden av Virtual Gothenburg Lab har fem pilottester genomförts.

Virtual Gothenburg Labs inledande del är nu i hamn och därmed finns insiktsfulla resultat att ta del av, och samtidigt öppnas nya dörrar upp för fortsatt utveckling av labbet.

Pilottesterna

De fem pilottesterna har cirkulerat kring att utveckla Göteborgs Stad till att möta hållbarhetsmål. Utöver att ha genomfört fem pilottester har själva testbäddsprocessen tagits fram samt prototyper för lärande och användning av spelprinciper för dialog med hjälp av gamification. Utvecklingsarbetet har tagit Göteborgs digitala tvilling över Atlanten och haft utvecklingsdialoger med representanter för städer i USA.

Exempelbild till Social hållbarhet i stadsutveckling

Social hållbarhet i stadsutveckling

I denna pilot utforskade vi tillsammans hur ett lättillgänglig tekniskt gränssnitt till stadens digitala tvilling kan stärka såväl invånare som tjänstepersoner och vara ett stöd för det gemensamma...
Skyfall_afterTheStorm

Skyfall

I piloten Skyfall har Göteborgs digitala tvilling testats för arbete med att skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i...
3d visualization over Gothenburg

CoExist 2

In the future autonomous vehicles will have to interact with their surroundings in a separate way than manually driven vehicles. By using the digital twin, we can explore the interaction between...
Stadens siluett

Stadens Siluett

I piloten Stadens Siluett tittade vi på hur spelmotorer kan stärka dialogen mellan exploatörer och Stadsbyggnadskontor, i deras uppgift att harmonisera stadsbilden mellan framtid och dåtid. Läs mer om...
Centralenområdet_Drottningstorget_Bildcred till Jernhusen

Centralenområdet

Målet med pilotprojektet var att skapa ett interaktivt verktyg som hjälper Trafikkontoret att förstå och analysera olika förslag till utformning av Centralenområdet.

Vägen framåt för Virtual Gothenburg Lab och Virtuella Göteborg

Inom ramen för verksamheten på Visual Arena kommer Virtual Gothenburg Lab att fortsätta utvecklas tillsammans med Virtuella Göteborg och med  aktörer från näringslivet och akademin. 

Nu öppnas testbädden upp för näringsliv och akademi för att i samverkan med staden fortsätta utveckla tvillingen. I testbädden finns möjlighet att testa och utvärdera tankar och idéer, att skapa virtuella prototyper och att samverka kring viktiga samhällsutmaningar. Allt med den digitala tvillingen, och tillhörande data från staden, som bas. Den potential som finns i att nyttja Virtuella Göteborg på ett brett, kreativt och effektivt sätt vill Virtual Gothenburg Lab frigöra för att arbetet med att möta samhällsutmaningar ska tas ett steg längre.

Kanske är det du som läser det här som kommer att utveckla tvillingen och med det möta viktiga samhällsutmaningar tillsammans med Virtual Gothenburg Lab och staden?  

I testbädden finns möjlighet att testa och utvärdera tankar och idéer och att skapa virtuella prototyper. Allt med den digitala tvillingen, och tillhörande data från staden, som bas. Den potential som finns i att nyttja Virtuella Göteborg på ett brett, kreativt och effektivt sätt vill Virtual Gothenburg Lab frigöra för att vi ska komma längre tillsammans.

Kom i kontakt med Virtual Gothenburg Lab

People collaborate in front of a computer

Kontakta Virtual Gothenburg Lab

Virtual Gothenburg Lab är i ett spännande skede. Vill du vara med och utveckla testbädden? För att hitta det du söker eller vill bidra med behöver vi ställa några frågor.