Hoppa till huvudinnehåll

Stort grattis Virtuella Göteborg till årets GREAT initiativ!

torsdag, december 1, 2022

Göteborgs Stad vinner pris för att på ett innovativt sätt arbetat med att "ta fram en digital tvilling av Göteborg, Virtuella Göteborg. En plattform och verktyg som skapar stor nytta i Göteborgs Stads verksamheter och möjligheter till utveckling av tjänster för boende, besökare och näringsliv samt utvecklingen av Göteborg som stad".

 

Bild på spelversionen av Göteborg

Motiveringen till priset lyder

– Visualisering av data i Virtuella Göteborg skapar stora möjligheter att öka förståelsen för hur staden fungerar idag, genom simuleringar utforska och testa hur den framtida staden ska byggas, samt via data från uppkopplade saker kunna visa och arbeta med staden i realtid".

 

Bild på Eric Jeansson

Det är inspirerande för oss som arbetat med projektet att få ett erkännande på det här viset. Att det just är GREAT som uppmärksammar vårt arbete visar också på vikten av samverkan mellan stad, akademi och näringsliv för att kunna lyckas. Tillsammans kan vi utveckla de nya lösningar som krävs för att hantera våra komplexa samhällsutmaningar, säger Eric Jeansson, projektledare Virtuella Göteborg, stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad.

Den digitala tvillingen vid namnet Virtuella Göteborg är en virtuell 3D-modell av Göteborgs hela kommun motsvarande hela 700 kvadratkilometer, byggd på stadens egen geografiska information.

– Den digitala tvillingen blir en samlingsplats för all stadens data. Vi kommer att kunna skapa olika scenarier av hur den framtida staden kan tänkas se ut och fungera, vilket kommer att ge tjänstepersoner, politiker och medborgare en bättre förståelse och samsyn, som vi sedan kan ta bättre beslut ifrån, säger Andreas Jonsson, avdelningschef geodataavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

Virtuella Göteborg är också en plattform för kommunikation och ett demokrativerktyg genom att förenkla sättet att sprida information om staden och i framtiden även möta göteborgaren i den virtuella staden. Virtuella Göteborg bidrar redan idag till den forskning som sker på Chalmers kring digitala tvillingar av städer och genom samarbete med Visual Arena på Lindholmen Science Park har ett stort projekt utforskat möjligheterna tillsammans med näringslivet och besöksnäringen.

Skyfallssimulering Gustav Adolfs Torg

Här simuleras skyfall på Gustav Adolfs Torg i Virtuella Göteborg.

Vill du veta mer om den digitala tvillingen? 

Häng med bakom kulisserna till den digitala tvillingen! I det fjärde avsnittet i serien om Göteborgs digitala tvilling få vi följa med in i det innersta, till geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret, där tvillingen blir till. Träffa Arvid Forsberg, Harald Green och Eric Jeansson som berättar om skapelseprocessen.

Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Virtual Gothenburg Lab

Inom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att bidra till att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg. Genom projektet skapas en unik...
Monica Ek

Monica Ek

Visual Arena
Senior projektledare
3d visualization over Gothenburg

Spelversionen av Göteborg – en viktig pusselbit för att möta hållbarhetsmål

2021-12-20
Virtual Gothenburg Lab
Klimatkrisen är bara en av de utmaningar som Göteborgs Stad står inför. Här blir en digital tvilling av staden en viktig nyckel för att möta hållbarhetsmål, inte minst för näringslivet. Under två år...