Hoppa till huvudinnehåll

Utforska hur näringslivet kan använda sig av stadens digitala tvilling

måndag, februari 13, 2023

Följ med till Virtual Gothenburg Lab, vår testbädd för stadens digitala tvilling. Hör Monica Ek, Daniel Jungegård, Volvo Cars och Martin Karlsson, Göteborg & Co berätta om framtidsmöjligheterna som en digital tvilling av staden innebär. 

 

Avsnitt 5 av 5 i serien om Virtuella Göteborg, stadens digitala tvilling. För att se alla avsnitt, gå in på stadsutveckling.goteborg.se

I testbädden Virtual Gothenburg Lab vid Visual Arena utforskas hur näringslivet kan använda sig av och bidra till utvecklingen av Göteborgs digitala tvilling. 

Virtual Gothenburg Lab är ett Lab vid Visual Arena där man kan testa och laborera med den digitala tvillingen som Göteborgs Stad bygger. Alltid när man ska lära sig ny teknik behöver man prova sig fram.

De samhällsutmaningar vi står inför är komplexa och dessa behöver vi lösa tillsammans. Vi behöver komma samman på en sådan här neutral arena där de som har behoven kan möta de som kan tekniken, och tillsammans kan vi utveckla den digitala tvillingen på allra bästa sätt.

Monica Ek, senior projektledare, Visual Arena

 

Daniel Jungegård från Volvo Cars ledde pilotprojektet CoExist i Virtual Gothenburg Lab som tittade på interaktionen mellan autonoma fordon och fotgängare.  

Daniel Jungegard

Att vara på gränsen mellan verklighet och virtuell verklighet öppnar upp för mängder av möjligheter. Allt från att prova produkter långt innan de existerar i verkligheten, utforma upplevelser och testa dem, men vi kan även använda det som en plattform för diskussion och lärande.

Daniel Jungegård, Volvo Cars

 

Det som kanske tydligast förknippas med den digitala tvillingen är möjligheten att visualisera det som sker i verkligheten just nu, genom att använda realtidsdata. Genom att koppla ihop sensorer och sensordata och sedan visualisera dessa i den digitala tvillingen kan man snabbt få en bild av olika funktioner och företeelser i staden. Vi kan se hur trafiken flödar, hur vattennivåer stiger, hur våra träd mår, hur statusen på våra byggnader och anläggningar ser ut och vilken energiförbrukning de har. Du kan se hur var din nästa buss befinner sig eller hur många lånecyklar det finns utanför just din dörr. eller hur många som köar in till Liseberg, konstmuseet eller Way Out West.

Man i glasögon som ler in i kameran

Den digitala utvecklingen kommer att ta stora kliv under det kommande årtiondet. Det innebär att en destinations utbud, tjänster och attraktioner kommer att upplevas på nya sätt. Den digitala tvillingen ger oss en möjlighet med hjälp av moderna innovationsprocesser skapa en plattform för att testa och prototypa framtida upplevelser som kommer. Det blir ett sätt för besöksnäringens aktörer att i strategisk samverkan kunna möta det digifysiska epokskiftet och forma framtiden tillsammans.

Martin Karlsson, Göteborg & Co

 

Den framtida staden kommer kanske vara lika mycket virtuell som verklig. Vi kommer som avatarer kunna träffas, utföra ärenden och tycka till och lära oss om staden och dess utveckling. Eller till och med gå på utställningar och konserter fast virtuellt. Vi har nu börjat prata om begreppet Metaverse, vilket enkelt skulle kunna beskrivas som en eller flera länkade virtuella världar i ett framtida internet. Fast i Göteborg kallar vi det såklart inte för Metaverse, utan Goteverse. 

Det här är avsnitt 5 av 5 i serien om Virtuella Göteborg, stadens digitala tvilling. För att se alla avsnitt, gå in på stadsutveckling.göteborg.se

CoExist 2-3D visualization of Gothenburg

Vad är Virtual Gothenburg Lab

Virtual Gothenburg Lab är en testbädd där vi testar nya sätt att gemensamt skapa den framtida staden genom att analysera och visualisera data från Virtuella Göteborg - Göteborgs stads digitala...
Monica Ek

Monica Ek

Visual Arena
Senior projektledare
Bild på Martin Högenberg, en leende man i medelåldern som bär ett par ovala glasögon. Han bär en polo och lutar sig på en utsträckt hand som vilar på ett gångräcke.

Martin Högenberg

Visual Arena
Programansvarig
3d visualization over Gothenburg

Spelversionen av Göteborg – en viktig pusselbit för att möta hållbarhetsmål

2021-12-20
Virtual Gothenburg Lab
Klimatkrisen är bara en av de utmaningar som Göteborgs Stad står inför. Här blir en digital tvilling av staden en viktig nyckel för att möta hållbarhetsmål, inte minst för näringslivet. Under två år...