Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vi söker forskare för utbyte inom Science without Borders

Just nu söker Lindholmen Science Park brasilianska forskare inom visualisering via programmet Science without Borders. Under 2011 startade den brasilianska regeringen det stora stipendieprogrammet Science without Borders, för att brasilianare ska kunna studera och forska utomlands. Programmet består av 75 000 stipendier under åren 2011 - 2014.

CISB, Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre, öppnade den 26 december andra sökomgången för 20 stipendier i Sverige - 5 för doktorander och 15 för postdoktorala studier - som en del av Science without Borders-programmet. Detta är en fortsättning på de 100 stipendier som erbjöds av Saab AB till den brasilianska regeringen under den första utlysningen i mars 2012.

En nyhet inför denna omgång är att två nya områden av intresse för Saab AB införs: Energi och miljö samt attraktiva och hållbara städer. Energi och miljöområdet inkluderar studier av klimatförhållanden med tillämpning på energianvändning och förnybar energi. Området attraktiva och hållbara städer är uppdelat i stadsplaneringen, hållbara konstruktioner, övervakningssystem och smarta nät.

Visual Arena på Lindholmen Science Park söker tillsammans med Saab AB och Chalmers tekniska högskola efter post-doktorer inom området visualisering i anslutning till Den attraktiva staden.

För ytterligare information om forskningsområden och ansökan, var vänlig använd samarbetsplattformen för programmet, http://swbcisb.induct.no. En virtuell plats för samverkan mellan forskare, lärare och Saab.

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br