Hoppa till huvudinnehåll

Visual Arena - del av Göteborgs testbäddar

tisdag, januari 5, 2021

Regionen har flest antal testbäddar i landet, och bland dem finns Visual Arena och testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab. Här nedan kan du läsa mer om testbäddar, vilka som finns, vem som kan vara med och hur du kan få kontakt.

Vad är en testbädd?

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Här kan företag, akademi och andra organisationer kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Regionen har flest antal testbäddar i landet och nyckeln till framgång är samverkan mellan olika aktörer. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. 

Vanligtvis kategoriseras testbäddar så här:

  • Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan testas i kontrollerad miljö
  • Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
  • Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i

Business Region Göteborg har sammanställt regionens testbäddar, med information och kontaktuppgifter.

Här kan du se regionens testbäddar

Vad är en testbädd? Se filmen >

Virtual Gothenburg Lab 

Inom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att bidra till att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg. Genom projektet skapas en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete.

Läs mer om Virtual Gothenburg Lab