Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visual Arena siktar på testbädd för samhällets utmaningar

Göteborg Stad växer så att det knakar vilket medför att utmaningarna kring samordning, samsyn och kommunikation för att ta välgrundade beslut blir allt större. Visual Arena vid Lindholmen Science Park har nu fått stöd från Vinnova att starta ett förberedelseprojekt där man ser på möjligheterna att skapa en testbädd som kan möta samhällets utmaningar.

Tillsammans med Göteborg stad förbereder Visual Arena nu utvecklingen av en unik testbädd kopplad till stadens digitala information, med syftet är att identifiera behov, tillgängliggöra data och teknik samt utveckla och testa nya tillämpningar som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar.

Nya möjligheter för visualisering av data

Testbädden, under arbetsnamnet “Virtual Gothenburg Lab”, ska ta formen av en avancerad virtuell modell av staden, där data från olika aktörer inom Göteborg Stad kan kopplas samman och testas ihop, och därmed ge bättre möjlighet att fatta välgrundade beslut.

Genom att kombinera olika typer av data och utveckla nya sätt att visualisera, kan man nå fler möjligheter att uppleva och upptäcka samhällsutmaningar och därmed enklare arbeta med lösningar.

lindholmen_asa_andblad.png

- Vi vill att det här projektet bland annat ska skapa bättre förståelse för t ex förändring, underlätta analys, visa samband och bidra till bättre kommunikation, säger Åsa Andblad Projektledare/programansvarig Visual Arena.

- En önskad effekt är att arbetssättet med testbädden blir applicerbart i andra områden i Sverige och även internationellt.

 

Testbädden “Virtual Gothenburg Lab” ska vara en del i att utveckla och stimulera Göteborgs Stads arbete med att testa nya lösningar och därmed stärka innovationsförmågan för hållbar utveckling både lokalt och globalt. Vinnovas utlysning riktade sig till offentlig sektor och totalt 24 projekt blev godkända. I förberedelseprojektet medverkar: Göteborgs stad, Business Region Göteborg, RISE, Chalmers, IQ Samhällsbyggnad, Recorded Future, Lindholmen Science Park och Länsstyrelsen. Under arbetets gång kommer fler aktörer att engageras.