Hoppa till huvudinnehåll

Visualiserar hur stadsmiljön upplevs ur olika perspektiv

onsdag, oktober 21, 2020

Två av piloterna för testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab är nu igång. I torsdags skedde delrapportering för övriga projektdeltagare, där frågeställningar och kunskapsdelning var i fokus.

Testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab drivs av Visual Arena, som tillsammans med 25 parter bidrar till att utveckla användbarheten för Göteborgs Stads digitala tvilling. De olika parterna samverkar inom fem pilotprojekt, och nu drar två av dem igång. I delrapporteringen berättade några av projektparterna hur arbetet hittills har gått. 

- Nu går vi in i ett skede där vi fördjupar och konkretiserar projektet. Det innebär att vi har startat arbetet med att pröva hur det skulle kunna gå till när man har något som man vill testa. Vilka processer man behöver och vilken teknik som kan vara lämplig, säger Monica Ek, projektledare för Virtual Gothenburg Lab.

Pilotprojekt: Centralenområdet

I simuleringar från Unreal Engine undersöker pilotprojektet Centralenområdet hur man ska kunna stötta Trafikkontorets arbete med trafikplanering. 

Centralenområdet kommer att vara ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden framöver. I framtiden ska stadsmiljön kännetecknas av ett rikt folkliv med fokus på kultur och grönområden. Samtidigt kommer Centralenområdet fortsatt att vara ett viktigt nav för bil- och kollektivtrafik.

För att i ett tidigt skede bedöma hur stadsmiljön upplevs ur olika perspektiv, såsom trygghet, trängsel och bullernivå, kan visualisering och interaktion vara ett kraftfullt verktyg för tjänstepersoner, beslutsfattare men också för medborgare. Målsättningen är att användaren kommer att kunna flytta på olika parametrar i realtid och se hur avatarerna rör sig i förhållande till vad man ändrar på.

Bilden: Klicka gärna för att se exempel på hur människor kan reagera i grupp.

Hur känns centralenområdet när man är barn? Hur rör sig gamla människor? Genar människor över spårvagnsspåren när det börjar regna? Det är några av frågorna som kommer att undersökas innan pilotprojektet avslutas i januari 2021. 

Parter i projektet: Berge, RISE, Volvo Cars, Trafikkontoret Göteborgs Stad, AFRY

Pilotprojekt: Stadens Silhuett

Hur kan man designa och fatta beslut om framtida Göteborg och dess silhuett? Göteborg växer och trycket är fortsatt stort på att få bygga, särskilt i de centrala delarna av staden. För att skapa rätt förutsättningar för laboration, analys och konsekvensbelysning behöver planering av bebyggelse ta hänsyn till stadens silhuett i form av historia och karaktärsdrag. 

Detta diskuteras i det andra pilotprojektet som benämns Stadens Silhuett, som också hade delrapportering på torsdagen.

Genom verktyg för visualisering, analys och kommunikation kommer pilotprojektet skapa förutsättningar och riktlinjer för att agera i tidigt skede i beslutsfattandet. Målsättningen är således att  titta på ett verktyg, arbetssätt eller metod som kan effektivisera arbetet med Göteborgs form. Slutrapportering sker i januari 2021. 

Parter i projektet: Atgis, Berge, GöteborgsRegionen, HiQ, Insert Coin, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Mer om Virtual Gothenburg Lab

Göteborgs Stad tar från och med 2020 fram en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Det är en kopia av staden som vi ser när vi är ute och går på gatan - det vill säga den fysiska miljön. Genom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab, skapas en unik möjlighet att testa visuella, digitala och virtuella arbetssätt i Virtuella Göteborg, med syfte att utveckla användbarheten av den digitala tvillingen.

Virtual Gothenburg Lab möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova. Inom projektet samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor. 

Officiell webbsida för Virtual Gothenburg Lab

Kontakt

Ta gärna kontakt med Visual Arenas projektledare Monica Ek om du vill höra mer om projektet eller pilotprojekten.
E-post: monica.ek@lindholmen.se
Telefon: 0705-620216