Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering av data enligt Josefine Sternvik

I samband med att Visual Arena kickar igång våra nystartade fokusområden vill vi skapa intresse och locka till engagemang. Tillsammans med partners vill vi lyfta utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Här får vi höra hur Josefine Sternvik, Strateg på Koncernavdelning data och analys vid Västra Götalandsregionen, ser på visualisering av data.

Hur använder du visualisering av data i din vardag?
Jag använder visualisering för att tillgängliggöra data på olika nivåer, dvs att göra siffror både attraktiva, begripliga och användbara för brukaren. Om inte datan uppmärksammas och leder till insikt hos mottagaren blir den meningslös ur ett strategiskt analysperspektiv. Visualisering är med andra ord ett kraftfullt verktyg för att ge liv åt all den information som vi har i våra system. Och i en så stor organisation som Västra Götalandsregionen har vi väldigt många system innehållandes väldigt mycket information. Med hjälp av visualisering kan vi visa på såväl helheter, som trender, avvikelser och samband i datan. Vi kan göra mer eller mindre komplexa beräkningar och datamodeller förståeliga och därmed skapa datadrivna underlag för beslutsfattande.

Vilka utmaningar ser du kopplat till visualisering av data?
Det finns såklart flera utmaningar i detta som har att göra med alltifrån visualiseringen i sig, till kvaliteter hos såväl avsändare som mottagare. Frågor om trovärdighet, tillförlitlighet och ansvar är högst centrala, liksom spörsmål om bl a förförståelse, perception och intresse. Det handlar om att nyttja visualiseringsverktyget på rätt sätt med utgångspunkt såväl i målgrupp som ändamål (syftet med visualiseringen). Det ligger en stor utmaning i att mottagaren förstår och tolkar underlaget korrekt (som avsett), och samtidigt litar på att framställningen, och datan bakom, är tillförlitlig och valid.

Sedan finns det, som jag ser det, en generell utmaning på övergripande nivå i att se potentialen i datavisualisering och att nyttja dess fulla kraft. Vi har i många avseenden tagit tillvara på datorernas förmåga att skapa allt mer komplexa datamodeller, men möter inte upp med intelligenta visualiseringar som tilltalar och underlättar för våra sinnen att ta till sig informationen/budskapet.

Vilka utmaningar har ni i er organisation?
En övergripande utmaning i vår organisation är, enligt min mening, att se och arbeta med hela kedjan. Vi jobbar mycket med att tvätta, strukturera och modellera data för analys, men den sista biten med visualiseringen faller oftast helt bort. Frågan är komplex i sig då det handlar om alltifrån tidspress, till kompetens inom visuell datakommunikation och tillgång rätt visualiseringsverktyg. Det är sällan kompetensen kring datahantering, modellering, statistiska beräkningar och datavisualisering ryms i en och samma resurs och det ligger häri en utmaning i att samarbeta och synka processerna, men också i att identifiera och bemanna upp kompetensgapen.

Sedan har vi naturligtvis också utmaningar som har att göra med visualisering kopplat till datasäkerhet och skyddande av den personliga integriteten, liksom till att lyckas förmedla samma bild av ett skeende eller företeelse till väldigt olika målgrupper eller till en målgrupp med väldigt olika förförståelse.

Vilken potential ser du med Visual Arenas satsning på området?
Jag tror att det finns mycket att vinna på att det skapas sammanhang och en plattform för att driva och utbyta erfarenheter kring visualiseringsfrågorna. Datavisualisering är ett stort, komplext och spretigt område med flera olika ingångar och utgångspunkter. Genom att gemensamt engagera och gripa an frågan från olika perspektiv, kan vi förhoppningsvis både lyfta denna på agendan och utveckla vår egen och andras kompetens på området.

I ett drömscenario, vilken effekt skulle visualisering ha?
Min förhoppning är att vi med hjälp av visualisering bättre ska kunna förstå och nyttja den information vi har i våra system och utifrån den kunna agera mer pro- än reaktivt.

Anmäl dig till vårt seminarium om visualisering av data