Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering av data - Fredrik Moeschlin

Nu ska Visual Arena tillsammans med partners kicka igång våra nystartade fokusområden. I samband med detta vill vi skapa intresse och locka till engagemang kring visualisering av data. Först ut är Fredrik Moeschlin, expert Data Science & Advanced Visualization, som beskriver hur han ser på visualisering av data.

Vilka typer av datavisualiseringar arbetar du med?
Jag använder avancerade visualiseringar - ofta interaktiv och animerad grafik som utvecklas i egna program - för att utforska stora datamängder, förstå AI-modeller och kommunicera insikter och möjligheter. På Seerefine arbetar vi med webb- och mobilbaserade visualiseringstjänster som interaktivt visar hur en verksamhet arbetar. Det möjliggör åtgärder, uppföljning och ökat medvetande och förbättringar för alla medarbetare. Vi gör också många riktade visualiseringar och animeringar för speciella syften - ofta för att väcka intresse och nyfikenhet.

Vilka utmaningar ser du kopplat till visualisering av data?
Den stora utmaningen idag är att möjliggöra kraften i visualisering. Pratar man datavisualisering idag tänker många på dashboards med diagram, klickfunktioner och tabeller. Samtidigt har vi hjärnor som med lätthet kan hantera enormt komplexa visuella sammanhang, och datorer med grafikkort som kan generera mycket avancerade bilder och animeringar från stora datamängder. Ofta saknas länken däremellan - hur gör man informationen tilltalande, lättförstådd och relevant? Jag tycker att spelindustrin ger många bra exempel på vad vi borde förvänta oss när vi tänker modern datavisualisering.

Utöver det har vi naturligtvis alla klassiska utmaningar kopplade till kommunikation. Trovärdighet, intresse, objektivitet, känslor, etc. Med visualisering blir effekterna ofta mycket starka. Titta bara på alla kartor som idag skapas över coronavirusets framfart. Vad vill man uppnå när man väljer just färgen röd på en mörk bakgrund? Jag tänker bland annat på Johns Hopkins.

Vilka möjligheter kan visualiseringar ge?
Jag tror att visualisering, rätt använt, kan ge oss bättre insikter i stora komplexa sammanhang. Våra sinnen och vår hjärna är extremt bra på att förstå högre komplexiteter och i en värld där "Big Data" allmänt har accepterats tror jag att visualisering kommer att fortsätta utvecklas till det kraftfullaste verktyget för att utforska möjligheter.

Om man skulle dela in visualisering av data i olika kategorier, hur skulle det kunna se ut?
Detta är såklart ett område i sig och här finns flera etablerade synsätt. Jag tycker att en viktig indelning, och även en fråga man ska ställa sig när man betraktar en visualisering, är om syftet med visualiseringen är att driva en tes och argumentera för en slutsats, eller om syftet är att öppna upp för ny förståelse och diskussion. Inom vetenskap och forskning använder jag ofta visualieringar för att bättre förstå om det finns intressanta mönster i data för att fortsatt utvärdera statistiskt. Alltså skapa hypoteser. Inom media, där "data journalism" seglat upp som ett nytt mer avancerat område, används ofta visualiseringar i syfte att framhäva en ståndpunkt eller driva en agenda. Insikt i syftet är avgörande för att rätt konsumera en visualisering. Andra grundläggande uppdelningar kan vara om visualiseringen är interaktiv eller låst, animerad eller statisk, vilka kanaler eller tekniker som används och vilken nivå av grafisk komplexitet som används.

Varför vill du engagera dig i Visual Arena?
Jag vill underlätta samarbete mellan experter inom området, skapa mer delaktighet och driva den lokala utvecklingen inom området. Visualisering är kraftfullt och roligt och genom att sprida medvetande och kunskap kan det utvecklas och användas bredare.

Vilken potential ser du med Visual Arenas satsning på området?
Att äntligen få till ett bra lokalt forum, där deltagare kan utbyta erfarenheter, skapa gemensamma engagemang och gemensamt växa i både insikter och färdigheter. Helt enkelt driva på utvecklingen på detta viktiga område.

Missa inte webinariet med Fredrik, som arrangerades med Visual Arena: