Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering nyckel i arbetet med Smarta Fabriker

Under våren 2017 har projektet Smarta Fabriker använt projektpartnern Visual Arena som mötesplats för att projektleda de 20 examensarbetarna från Chalmers tekniska högskola som är involverade i projektet. Exjobben, tillsammans byggnationen av den fysiska fabriken, kräver en minutiös planering. I projektet har man därför valt att arbeta med digital visuell styrning och planering, baserat på en japansk metodik tillsammans med det digitala stödverktyget Yolean.

–  Eftersom examensarbetarna har varit utspridda på olika företag har pulsmötena på Visual Arena varit en förutsättning för få samsyn och gemensamt fånga upp eventuella avvikelser tidigt, berättar Richard Hedman, projektledare för projektets examensarbeten. 

I Smarta Fabriker har även virtuell fabriksutveckling varit centralt. Vid ett flertal tillfällen har därför examensarbetare och experter från företag som ABB, ÅF och IFM samlats i Visual Arenas studio. En digital kopia av fabriken har visats på den stora skärmen och använts för att systematiskt identifiera fel och risker i så väl konstruktion som funktion för att eliminera problem när fabriken väl ska byggas.

Ett stenkast bort från Visual Arena, i hus Patricia på Forskningsgången 6, håller nu den fysiska fabriken på att byggas. Under hösten 2017 skall den användas för att fortbilda och sprida kunskap om industriell digitalisering för såväl grundskoleelever och lärare som yrkesverksamma i industrin.  

Om projektet 

Med start i januari 2017 drivs samverkansprojektet Smarta Fabriker, som utöver de fysiska fabrikerna i Göteborg och Skövde också skall resultera i en plattform för att sprida kunskap om industriell digitalisering. Målet med projektet är bland annat att öka attraktiviteten för tekniska studier och attrahera ungdomar till att vilja arbeta inom industrin, samt att inspirera företag till att utveckla den svenska industrin. Du kan läsa mer om projektet på www.smartafabriker.se